Ремонти

Доколко важно е измазването на комини

измазване на коминиКоминът е вероятно най-важният компонент от една сградна инсталация. При къщите, отоплявани на твърдо гориво, той изпълнява ролята на димоотвод, а в големите жилищни и обществени сгради, в които се използват алтернативни методи на отопление, коминът служи за вентилиране на някои затворени, сервизни помещения – най-често бани, тоалетни, килери и други.

При строежа на една сграда, била тя еднофамилна къща или голям жилищен блок, задължително се изгражда и комин или система от комини, като тяхната големина, височина и светъл отвор трябва да бъдат стриктно съобразени с параметрите на сградата – нейната обща и отопляема площ и методът на отопляване. От голямо значение за формата и големината на комина е видът на отоплителната система, тъй като различните инсталации отделят различни нива на газове и водни пари, а тази комбинация обикновено е причина за полепване на нагар по вътрешните стени и запушване на димоотвода.

Коминът е изключително важен за правилното функциониране на цялата отоплителна система, затова е важно при неговото изграждана да се знае, какъв метод на отопляване ще се използва, дали коминът ще служи само, като димоотвод или ще бъде използван също, като вентилираща система, към която да бъдат включени отдушници, абсорбатори и др.

Височината и ширината на комина, наред с материалите, които ще бъдат използвани за неговото построяване определят, доколко той ще функционира правилно и дали ще се нуждае от често почистване и ремонт. Разположен върху един силно скосен и висок керемиден покрив, коминът е трудно достъпен и ремонтите по него, включително почистването се усложняват значително, затова всеки собственик на къща или друг вид сграда трябва да направи всичко възможно да избегне, доколкото е възможно нуждата от честото му ремонтиране.

Коминът на една сграда зависи от нейното предназначение. Няма как комините на къщите и индустриалните сгради да бъдат еднакви, нито като форма, нито като вид на изработката, а още по-малко, като строителни материали. Комините на жилищните сгради и къщите у нас са най-често иззидани с тухли или изляти от бетон и в някои случаи представляват метални или керамични тръби, изведени от сърцевината на сградата или външно прикрепени към нея, впоследствие.

Тъй като най-масовият комин у нас е зиданият комин, той е и този, който най-често бива ремонтиран. Нуждата от ремонт се появява винаги, когато коминът спре да изпълнява своето предназначение, а именно – да отвежда изгорелите газове и пара в атмосферата. Запушеният комин възпрепятства работата на отоплителната система и причинява едно огромно неудобство – връщане на дима към вътрешните помещения, което освен неприятно е и доста опасно.

Какви видове ремонти се извършват по комина?

Както вече уточнихме, най-масовият вид комини у нас са иззиданите с тухли комини,а този вид димоотводи се нуждаят най-често от ремонти, тъй като те, заедно с цялото покривно съоръжение са изложени на постоянни неблагоприятни атмосферни влияния – студ, вятър, влага и ниско атмосферно налягане, което доста често е причина за намалената тяга и неправилното отвеждане на въглеродния диоксид извън сградата.

Най-честите ремонти по един комин са:

 • Почистване на нагар във вътрешността;
 • Измазване на комина – вътрешно и външно;
 • Укрепване на разрушени стени;
 • Монтиране на шапки;
 • Боядисване на шапките на комините;
 • Поставяне на метална обшивка.

Разликата между вътрешната и външна (атмосферна) температура през отоплителния сезон е и най-често срещаната причина за образуването на конденз по вътрешните стени на комина. Това, освен образуване на нагар причинява и задържането на влага, която разрушава мазилките, като парчетата отронена мазилка запушват самия комин и пречат на неговата работа. Когато не е изграден съобразно отоплителната инсталация и площта на сградата, коминът често страда от повреждане на вътрешната мазилка. В такива случаи най-често се прибягва до:

 • Удължаване на комина – надстрояване;
 • Подсилване на вътрешните стени чрез поставяне на метална или керамична тръба;
 • Измазване на вътрешните стени със специален разтвор;
 • Укрепване на мазилката с метална мрежа;
 • Подсилване на мазилката със стъклена вата;
 • Външно изолиране с воалит или друг хидроизолационен материал.

Кога трябва да се извърши ремонт на комина?

Както всеки покривен ремонт, така и ремонтът на комина трябва да започне в сухо и по възможност топло време. Тъй като измазването на комина налага работа върху покрива е добре покривната настилка да бъде напълно суха, а не хлъзгава и опасна. Работата по комина не бива да се отлага за последния момент, непосредствено преди отоплителния сезон, когато времето е влажно, мъгливо и студено.

Влагата и ниските температури, освен неблагоприятни за работа са и неблагосклонни към строителните материали. Стягането и изсъхването на циментовите разтвори става значително по-бавно при тези условия, а понякога те напълно саботират целия ремонт. Изберете края на лятото, преди започване на дъждовния период, за да приведете комина във форма. Така ще имате достатъчно време да коригирате възникнали, вследствие на ремонта дефекти.

В някои случаи, повреждането на комина се установява през периода на отопляване и това налага неговата спешна поправка. Добре е, обаче това да се извършва само, като крайна мярка, защото спешните и бързи ремонти, извършени през зимата рядко са качествени и дълготрайни.

Кой трябва да се заеме с измазване на комина?

Не се заблуждавайте, че измазването на един комин е същото, както измазването на една вътрешна стена, например. Разликата е огромна, поради наличието на редица усложняващи работата на комина фактори. Температурната амплитуда, атмосферните води, видът на отоплителното гориво, височината на коминното тяло и размерът на светлия отвор са все фактори, водещи до разрушаване на вътрешната мазилка, затова тя не бива да се прави от некомпетентен човек.

Измазването на комина – външно и особено вътрешно трябва да се прави от специалист, познаващ комина, като конструкция и функция. Този специалист ще може най-добре да определи по какъв начин да бъде измазан комина, с какви материали и дали да се използва метална мрежа, стъклена вата или друг укрепващ и изолиращ материал към мазилката.

Професионалните строителни фирми, специализирани в ремонт на покриви предлагат и услугата измазване на комини. Тези специализирани фирми разполагат с експерти, които познават всички модерни строителни материали и знаят кой е най-подходящ за конкретния случай. Специалистите, също така знаят, колко трябва да бъде висок един комин и могат да се погрижат за прибавянето на височина към вашето съоръжение.