Взаимоотношения

Готови ли сме за деца?

Готови ли сме за деца?Знаем, че всяка жена достига момента, когато трябва или иска да направи дете на човека до себе си, особено ако двамата са вече семейство и градят плановете си заедно. При повечето жени с любовта към един мъж, се появява и огромното желание да има деца от него. Когато го искаш, смяташ, че си готова, но дали или?

Можем ли да знаем, дали това е човекът за нас и дали ще се подкрепяме и обичаме винаги? И ако не сме сигурни в отговорите на тези въпроси, то как да бъдем сигурни в предприемането на една толкова смела крачка, като създаването на друг живот? Не е ли прекалено голяма отговорност? Сега ли му е времето ? А защо да чакаме?

Въпроси и колебания от това естество са съвсем допустими, тъй като човек не може да бъде убеден и категоричен нито в бъдещето, нито в това, какво е правилно или не, нито в отсрещния човек. Единствено, можем да бъдем сигурни в себе си и своите възможности! Ако притежаваш вътрешното убеждение и вярва, че си готова за дете, то най-вероятно е така.

От друга страна, обстоятелствата в живота се променят непрестанно, за да ни поставят в разнообразни ситуации т.е не можем да предвидим дори привидното. В този ред на мисли, искам да кажа, че няма как да разбереш, дали си готова,докато не опиташ. Важно обаче, е да преосмислиш приоритетите и възможностите си, както и да обърнеш внимание на някои изключително важни предпоставки за отглеждането на едно дете.

Предопределящи фактори:

1. Да обичаш децата , да усещаш някакво вътрешно чувство, което те кара да им се радваш повече от обикновено!

2. Да си в перфектно здравословно състояние(храненето с качествена храна е основополагащо за стабилна имунна система).

3. Хармония и спокойствие! Нужна е здрава психика и уравновесеност, за да се справиш с всички етапи от забременяването до раждането и отглеждането на друго човешко същество!

4. Зрялост! Годините, не винаги са определящ фактор, но за да имаш адекватна представа за нещата от живота е нужен опит, дори и в професионален план. Ти и мъжът до теб трябва да имате ясната представа, цели и готовност за справяне с трудностите!

5. Отношенията между теб и партньора ти, са също от значение, тъй като разбирателството, подкрепата и любовта създават необходимата атмосфера за бъдещия член на семейството!

6. Доверието! Трябва да разчиташ на човека до теб, без колебания в неговите възможности!

7. Финансовата стабилност е едно от най-важните условия по пътя създаването на здраво и разумно семейство. Отглеждането на едно дете може и да не е толкова скъпо в началото , но трябва да имаш готовност да се сблъскаш поетапно с нечий други, нарастващи нужди.

8. Важно е да си отдадена, отговорна, любознателна, четяща и непрекъснато интересуваща се жена, защото възпитанието изисква многообразни интереси!

9. Да имаш образование, е много необходим фактор, тъй като добрата, предварителна база знания помага при възпитанието.

10. Ако можем да пренебрегнем себе си, егоизма и собствените си най-големи нужди, означава, че имаме потенциала да поставим някой друг в центъра на нашия живот!

11. Търпението е показател, затова дали си готова!

12. Имаш ли време и разполагаш ли с помощ от близки?

13. Готова ли си да бъдеш домакиня и да се отдадеш на домашния уют?

Има още много фактори, които изиграват важна роля при взимането на едно толкова важно решение, но те могат да бъдат разгледани в по-дълбок план. Предлагаме ти най-основни насоки, според които да прецениш до каква степен си готова да бъдеш майка. Естествено любовта, в нейния многоoбхватен смисъл, е онова, което осмисля идеята за дете. Ако се чувстваш обичана, защитена и влюбена, то значи имаш достатъчно енергия, с която да създаваш и отглеждаш!