Интересно

Интуиция

ИнтуицияИнтуицията е един вътрешен вид знания, често наричана шесто чувство. То помага да се създаде баланс между външния и вътрешния ни свят. Това е важен процес, който, както всичко останало може да се развие с практика. Интуицията има за цел да вижда чрез мисълта и е свързана със знака Ин. Вие не трябва да медитирате, а само да позволите на мисълта си да достигне до вашите чувства, за да може вътрешното знание да изплува в съзнанието ви.

Интуицията е свързана със шестата чакра на енергийното тяло, която се намира в района на третото око. Смята се, че тя е подвластна на елемента огън, което респективно я свързва със сърцето, но за да можете да влезете във връзка със нея се намесват и други елементи :

• елемента метал(свързан с белите дробове)- позволява да дишате и прочистите вашето съзнание;

•елемента вода – да бъдете сигурни в своите чувства;

•елемента огън –чрез него светлината ще достигне до вашето съзнание.

Вие можете да постигнете тези проблясъци на мисълта на всяко място и по всяко време, стига да сте подготвени за това. Независимо дали вървите по улицата или сте на среща с приятели, това вътрешно чувство може да ви бъде полезно- да ви води към щастието или да ви предпази от опасности.

Нашите сърца знаят истината. Ако можехме да се научим да ги слушаме, много по-лесно щяхме да решаваме проблемите си.

Трябва да намерим баланса между сърцето и ума. Нито едно от двете не трябва да има превъзходство. Ако искате да имате добро здравословно състояние, те трябва да вървят ръка за ръка. Помнете какво казва духовният учител Парамаханса Йогананда:

„Слушай песента на сърцето си.”