Авто-Мото

Как да проверим дали работят инжекторите

Как да проверим дали работят инжекторитеПо принцип изправността на инжекторите се проверява чрез специален инструмент. Но това не означава, че е единствената възможност. Има и лесен, безплатен начин да проверите дали инжекторите работят.

1. Вдигнете капака и разглобете декоративните елементи, така че да достигнете до кабелите на всеки инжектор.

2. Запалете двигателя на колата и го изчакайте да стабилизира оборотите си.

3. Издърпайте кабела на първия инжектор и се вслушайте в работата на двигателя. Ако оборотите паднат – въпростният инжектор работи. Ако останат непроменени – има проблем с него, кабела или компютъра.

4. Свържете кабела обратно и отново се заслушайте за промяна в работата на двигателя.

5. Повторете процедурата и за останалите инжектори.