Авто-Мото

Как да сменим ангренажния ремък на BMW M40 двигател

Как да сменим ангренажния ремък на BMW M40 двигателДвигателят M40 на BMW се среща в 3-та и 5-та серия в годините от 1987 до 1995. Той използва обикновен ангренажен ремък. Разбира се той трябва да се сменя при навъртане на определени километри. С малко повече търпение и увереност може да направите това сами.

1. Разкачете негативния терминал на акумулатора. Свалете дистрибуторната капачка и ротора, предпазната планка на дистрибутора, гуменият предпазител и други елементи, ако има такива, според модела на колата и разположението. Свалете корния капак на ремъка.

2. Завъртете коляновия вал така, че цилиндър номер 1 да застане в горна мъртва точка (ГМТ).

3. Сега идва ред на голямото сваляне на елементи (може да варира според модела на колата): радиатор, ролка на вала, алтернатор, ремъци на хидравличната помпа и климатика. С помощта на гаечен ключ придържайте коляновия вал, докато отвиете и свалите централния болт, който придържа шайбата на вала.

4. Разхлабете болта, който придържа скобата на алтернатора, за да може да я извъртите и да не ви пречи. Свалете и долния капак на ремъка заедно с предавателя за горна мъртва точка.

5. Разхлабете болтовете на обтяжната ролка и завъртете скобата й настрани. С помощта на тебешир си отбележете посоката на ремъка, преди да го свалите.

6. Нагласете коляновия вал, така че белегът му да съвпада с белега на двигателя в горната му част. Нагласете белега на разпределителния вал така, че да сочи към белега на главата на цилиндъра.

7. Поставете новия ремък. Затегнете колана с помощта на болта на коляновия вал, който е на двигателя. Върнете скобата на обтяжната ролка в оригиналната й позиция и затегнете ролката.

8. Сложете долния капак на ремък и предавателя за ГМТ. Върнете скобата на алтернатора в оригиналната й позиция и затегнете болта й.

9. Върнете и затегнете шайбата на коляновия вал, ролката, ремъците на климатика и хидравличната помпа, следвани от алтернатора, радиатора, горния капак на ангренажния ремък, предпазителите на дистрибуторната капачка и самата капачка. Свържете акумулатора и запалете двигателя, за да проверите дали всичко е наред след смяната на ремъка.