Бизнес

Каква е ползата от прилагане на ISO 9001 стандарт и създаване на система за управление на качеството?

ISO 9001 стандартВсе повече стопански организации решават, че за постигане на растеж и завладяване на нови пазари е необходимо да бъдат сертифицирани по ISO 9001 стандарт. Сертификацията безспорно ще постави дадена компания на по-предни позиции пред нейните конкуренти в съответната област, но причината затова няма да се крие в наличието на поредния празен документ, а в новата (по-ефективна) политика на работа.

Ако се питате какво ще се промени с прилагането на стандарта ИСО и внедряването на система за контрол на качеството, то можем да изтъкнем няколко неща:

  • Контрол над случващото се в цялата бизнес структура;
  • Яснота на информацията;
  • Контрол върху работните процеси и реализацията на продукта;
  • Амбиция за растеж.

Прилагането на стандарта ISO и създаването на подходяща СУК ще ви даде отговори на въпроси, на които никой член на вашата компания не е в състояние да отговори. Или не би искал да го направи. Важно е да отбележим, че сертификатът е наградата, получена в крайния етап от процеса по внедряване на стандарта. С други думи, не го правете само заради сертификата като документ.

Ако сте избрали да внедрите система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001 стандарт, стремете се тя ефективно и реално да допринесе за растежа на вашата организация. Горещо препоръчваме да приобщите препоръките за действие, залегнали в стандарта в своята дейност.

Макар да не е толкова лъскав и престижен, както други сертификации, международно утвърденият стандарт носи много знания и най-важното – той е едно от най-добрите ноу-хау за вашата организация по отношение на процесите. Това е инструмент за осъществяване на ефективен контрол върху всеки процес и операция.

Сами ще го осъзнаете, щом се запознаете с основните елементи на процеса по внедряване и с някои алтернативни решения за покриване на изискванията за придобиване на сертификат. Стандартът има за цел да подпомогне и улесни операциите, подобрявайки по този начин качеството на предлагания от компанията ви продукт. Крайният резултат ще бъде максимално потребителско удовлетворение.

Прилагането на исо 9001 стандарт е стратегическо решение. То е по-малко измерим проект в сравнение с разработването на нов продукт, инсталирането на нов софтуер, внедряването на нова услуга или инсталирането на нова машина в производствената линия. Резултатите от проекта не се проявяват под формата комисионна от продажбите, макар да се отразяват на финансовите печалби.

Едва след известно време служителите на вашата организация ще усетят разликата и ще разберат, че процесът по сертифициране осигурява ред на всяко ниво в компанията – от мениджърския екип до работниците на поточните линии. Важно е да разберете, че внедряването на ИСО стандарт не е процес, изпълним за една нощ. Той отнема време и изисква максимална посветеност от ваша страна.

Стандартът ISO 9001 не бива да се разглежда като сложна, тромава и скъпа процедура, а като инструмент, с помощта на който е лесно да се изготви списък с процедурите на организацията. Нещо повече, внедряването на ефективно работеща СУК гарантира, че всички организационни процеси са: дефинирани, организирани, документирани, контролирани, отчетени и измерени.

Както споменахме по-рано, прилагането на стандарта ISO 9001 и създаването на система за управление на качеството е стратегическо решение, което обикновено се взема от висшето ръководство. Затова приемаме, че на топ мениджмънта липсва нещо, например информация относно случващото се, планиране и организация, или други полезни и съществени доклади. Иначе не би инвестирал толкова време, пари и човешки ресурси в сертифицирането.