Интересно

Предимства и недостатъци на съставния кошер

кошерПредимства

 1. Предимства от вертикалната корпусна система.
 • Естествено вертикално движение и работа на семейството;
 • Работа с корпуси, а не с рамки;
 • Силно пролетно активизиране и развитие чрез размяна на местата на корпусите;
 • Лесно отделяне на отводки с помощта на ханеманова решетка или плътна преграда;
 • Лесно обединяване на семейства;
 • Голям и леснопроменлив обем;
 • Лесно създаване и отглеждане на силно двумайчино семейство;
 • Лесно ограничаване на майката на един, два или повече корпуса;
 • Лек и компактен кошер удобен за подвижно пчеларстване;
 • Възможност за максимално използване на яйценосните възможности на майката чрез осигуряване на свободни килийки по метода на Фарар с постоянна ротация на плодниковите корпуси, с което пилото се деблокира от складирания мед;
 • Лесно предотвратяване на роевото състояние чрез честа размяна на корпусите или чрез разделяне или отнемане на корпус с пчели и пило;
 • Максимално оползотворяване на силни паши чрез подържане на силно едно- или двумайчино семейство и осигуряване на голямо количество празни килийки за разполагане и обработка на нектара с използване на голям брой магазинни корпуси;
 • Наличие на обединяващо пчелите пространство между корпусите през зимата;
 • Лесен и бърз визуален достъп до всички части на семейството при прегледите чрез повдигане на задния край на корпуса;
 • Лесно поставяне на хранителна питка в разстоянието между два корпуса.
 1. Предимства на хоризонталната система с корпуси без странични стени.
 • Лесно и бързо неограничено увеличаване на обема на кошера в хоризонтално направление чрез обединяване на кошери от вертикалната система;
 • Създаване на добър микроклимат през зимно-пролетния сезон чрез топлообмен през тънки прегради между семействата;
 • Възможност за многосемейно обединяване в общи магазинни корпуси по време на пашата на неограничен брой едно или двумайчини семейства със създаване на супер силно семейство;
 • Възможност за създаване на едно супер голямо многомайчино семейство с неограничен брой майки с помощта на вертикални ханеманови решетки на мястото на вертикалните плътни прегради;
 • Максимално оползотворяване на кратки, но бурни паши с насочване на максимално количество пчели от суперсемейството към новоцъвтящите паши;
 • Големият брой майки в съставния кошер насищат обема му с феромон и роевия инстинкт е нисък;
 • Суперсемейството оказва “натиск” върху всички по-малки пчелни семейства и рояци в околността му тъй като събира нектар по-ефективно с много голям брой пчели събирачки и пашата “обеднява” за останалите пчелни семейства, а също така по време на безберидбените периоди суперсемсйството може да осъществява масирани кражби над обикновенните семейства тъй като в сравнение с него те са слаби;
 • По-лек корпус с около 0,7 кг. в следствие на липсата на странични стени.
 1. Предимства от многоблоковата етажерка.
 • Облекчаване на физическия труд на пчеларя тъй като долните корпуси могат да се свалят без сваляне на горните /тежки магазини/;
 • Стабилно закрепване на кошерите върху платформата при подвижно пчеларство;
 • Прилагане на съвременни методи за ротация на корпусите при работа с павилионни касетъчни кошери;
 • Възможност за товарене и разтоварване с помоща на автокран на съставен кошер с етажерка за 5-6 кошера и реализиране на интензивно подвижно пчеларстване без постоянно разполагане на етажерките върху подвижна платформа;
 • Възможност за избор и бърза промяна размера на формирания павилион върху платформата;
 • По-слабо захабяване на корпусите, покривните кутии и дълбоките дъна когато са на етажерката тъй като тя им осигурява защита от дъжд.
 1. Предимства от размерите и типа на рамката.
 1. 1. Предимства от височината на рамката – 160 мм. /Фарар/ пред по-високите 200, 230 и 300 мм.
 • Лек корпус (20-25кг.);
 • Плодникови и магазинни рамки с еднакъв размер (за разлика от по-високите системи с плодникови рамки с размери – 300 мм.(ДБ) и 230 мм.(ЛР) при които магазинните рамки са по-ниски – 160 мм.(ДБ) и 120 мм.(ЛР))
 • Разширяването с цял корпус през пролетта нарушава по-слабо микроклимата в кошера;
 • По-бързо и качествено изграждане на питите, с минимален брой търтеиви килийки;
 • По-бързо откриване на майката върху питата и по-прегледна рамка;
 • При работа се унищожават по-малко пчели;
 • По-сплотено семейство през зимата посредством по-големия брой хоризонтални обединяващи пространства между корпусите и съответно по-лесен достъп до хранителните запаси;
 • Ниските корпуси са по-удобни за работа с две майки – с помощно семейство или двумайчино;
 • Ниските пити не се смъкват и при високи температури на въздуха;
 • Ниските корпуси са удобни за добиване на монофлорен мед дори и от слаба паша;
 • Ниските наставки са удобни за добиване на мед на пити;
 • Бързо и лесно разпечатване на восъчните капачета;
 • Меда узрява по-лесно и равномерно, пчелите го запечатват по-бързо;
 • Лесно освобождаване на питите от пчели с въздушна струя;
 • В плодника има много рамки с пило на различна възраст, което е удобно при майкопроизводство;
 • При транспортиране ниските рамки се клатят по малко;
 • По-лесно изработване на ниските корпуси /без свързване на дъските по ширина/;
 • С ниските пити може да се работи без обтеляване на рамките с което се пести време и труд при поставяне на тела, при поставяне на восъчната основа, при бракуване на питите, а също така не се правят разходи за тел;
 • Върху ниските рамки над пилото се складира много малко мед или почти не се складира;
 • По-лесно монтиране на Йентеровия апарат;
 • Рамки с размера на магазинна ДБ рамка;
 • Два корпуса побират голяма рамка ДБ или ЛР, което е удобно при прехвърляне на семейства и отводки.

4.2. Предимства от широчината на рамката – 20(18;15) мм.

 • Улеснено разпечатване с използване само на нож тъй като е имитирано надграждане от 2,5(3,5;5)мм.;
 • Подходящи за механизирано разпечатване на цели корпуси без вадене на питите;
 • Намаляване на ефекта на “мъртвата” зона между две пити стоящи една над друга, тъй като пчелите надграждат страничните стени на горната и долната летви на всяка рамка с килийки с дълбочина 2,5(3,5;5)мм.;
 • Увеличаване на добива от восък тъй-като от всяка пита се свалят около 30-45% от восъка;
 • Използване на 20(28;40)% по-малко дървен материал и съответно намаляване теглото на рамката (общо намаление на теглото на корпуса с около 0,3(0,5;0,9 кг.).

4.3. Предимства от трапецовидното напречно сечение на горната и долната летва.

 • Премахване на “мъртвата” зона (от около 40 мм.) между две пити стоящи една над друга, тъй като пчелите надграждат скосените странични стени на горна и долна летва на всяка рамка с килийки с дълбочина 5-7 мм. и разтоянието между две пити става равно на това между рамките – 12 мм. (или 7 мм. ако не се използва павилионна етажерка);
 • Увеличаване на ефективната площ на питата за събиране на мед с около 5%;
 • Восъчните надграждения на горната и долната летва увеличават восъка на рамката с около 10% или общо от един корпус с 10 рамки се получава восък колкото ще дадат 11 рамки без надграждения на горната и долната летва;
 • Използване на по-малко дървен материал и съответно намаляване теглото на рамката.
 1. Предимства от броя рамки в ниския корпус – 10 бр.
 • Близко до оптималното съотношение – маса на корпуса : максимален ръст на кошера : обем на кошера, за работа със силни майки и двумайчини семейства;
 • По-близък до необходимия брой рамки по ширина, върху който пчелите изграждат зимното кълбо сравнено с кошери с по-голям брой рамки – 12, 13, 14 бр. /по-широките модели с ниска рамка – 120, 130 мм. притежаващи по добро съотношение – маса на корпуса : максимален ръст на кошера : обем на кошера пред 10 рамковия корпус с рамка 160 мм./.
 1. Предимства от входовете с многофункционален затварач на всеки корпус.
 • Възможност за отделяне на отводки над основното семейство без използване на Снелгрова дъска
 • Много лесно пренасочване на летящи пчели от горно помощно семейство в магазина на долното семейство;
 • Увеличаване на вентилацията на кошера при транспорт чрез замрежения отвор на затварача;
 • Усилване на работата на семейството чрез отваряне на няколко входа на магазинните корпуси;
 • Премахване на работата на семейството по-пренасяне на новодовнесения нектар през плодника чрез затваряне на всички долни плодникови входове и отваряне само на входовете на магазинните корпуси.
 1. Предимства от дебелината на стените на корпусите – 20 мм.
 • Намаляване на теглото на един корпус с около 0,6 кг. ( в сравнение с корпуси с дебелина на стените – 25 мм.)
 1.  Предимства от четирите спомагателни летви на корпусите.
 • Улеснено разделяне на корпусите с помоща на рамкоповдигач и използване на спомагателните летви като опора, без нараняване на корпуса и без използване на метални скоби;
 • Използване на предната и задната горни спомагателни летви като удобни ръкохватки при вдигане на корпуса с което отпада необходимостта фрезоване на ръкохватки в стените на корпуса;
 • Предната долна спомагателна летва служи за прелка за пчелите влизащи през входа на корпуса;
 • Задната долна спомагателна летва служи за фиксиране на положението на корпуса при поставянето му, като се допира до външната задна стена на долния корпус;
 • Задната долна спомагателна летва служи за задно уплътнение при поставянето на корпуса на павилионната етажерка.
 1. Предимства от корпусите с предно остъкление (слънчев плодник).
 • Загряване на плодника със слънчево огряване през слънчевите дни в края на зимата и началото на пролетта, стимулиращо пчелите за отглеждане на два-пъти повече пило от нормалното;
 • Създаване на силни пролетни семейства имащи възможност за оползотворяване на ранните паши;
 • Отделяне на 1, 2 или повече отводки и възможност за търговия с тях, поради големия брой пчели;
 • Визуален достъп до семейството отпред без отваряне на кошера;
 • Високата температура в плодника не позволява образуване на влага и плесен по стените на кошера в края на зимата и началото на пролетта.
 1. Предимства от корпусите с задно остъкление (на плодника).
 • Бърз визуален контрол на семейството без отваряне на кошера, без отваряне и използване на предното остъкление и съответно без минаване пред кошера и заставане на пътя на пчелите при големи конфигурации на съставния кошер и подвижния павилион;
 1. Предимства от фиксатора на рамки.
 • Фиксиране на рамките без използване на Хофманов или Рутов разделител;
 • Възможност за работа по традиционния начин за разпечатване пита по пита;
 • Механизирано разпечатване на цели корпуси без вадене на пити и центрофугиране на цели корпуси, а не на пити водещо до увеличаване на производителността от 5 пъти (за центрофуга за 40 рамки) до 30 пъти (за центрофуга за 6 рамки);
 • Механизирано разпечатване и центрофугиране на пакети с пити, а не на отделни пити или корпуси (корпусите не се въртят в центрофугата и не се захабяват) водещо до увеличаване на производителността от 5 пъти (за центрофуга за 40 рамки) до 30 пъти (за центрофуга за 6 рамки);
 1. Предимства от многофункционалното дълбоко дъно.
 • Осигурява долно подрамъчно пространство отдалечаващо зимното кълбо от долния зимен вход и външните условия;
 • Позволява лесен контрол на състоянието на семейството без необходимост от отваряне на капака дори при лоши климатични условия;
 • Подобрена вентилация през зимата, чрез замрежен отвор на подвижното дъно;
 • Постоянно монтиран подвижен мишепредпазител на долния зимен вход;
 • Максимално увеличаване на вентилацията по време на главната паша посредством рамка с вентилационна мрежа поставена на горна позиция и свалено дъно;
 • Осигурява свободно подрамъчно пространство през лятото чрез поставяне на вентилационната мрежа на долно положение при транспорт, затваряне на семействата при третиране на растенията, висока температура и други подобни, при което пчелите имат достатъчно пространство дори без поставяне на магазини, което е необходимо при подвижното пчеларстване;
 • Подвижното дъно може да се използва като хоризонтална разделителна табла при отделяне на отводки, отглеждане на нови майки и др.;
 • Борба с акарите падащи на дъното през рамката с мрежа поставена на горно положение;
 • Борба с акарите чрез изграждане на далаци с търтееви килиики в подрамъчното пространство при поставяне на вентилационната мрежа на долно положение;
 • Лесно подхранване с хранилка в дъното;
 • Лесно събиране на прашец с вътрешен прашецоуловител и чекмедже дори когато е свалено подвижното дъно;
 • Големия восъчен молец няма достъп до цветния прашец в чекмеджето;
 • Чекмеджето е с голям обем и може да се държи продължително време при събиране на прашец (2-3 дена);
 • Чекмеджето може да се използва за хранилка без опасност от излизане на пчелите през долната част на дълбокото дъно, когато е свалено подвижното дъно;
 • Лесно затваряне на входа при подвижно пчеларстване с помоща на прелката;
 • Възможност за промяна ширината на входа, чрез входна сваляща се летва с два входа 50мм. и 100мм.;
 • Дълбокото дъно може да се използва за съхранение на дребен пчеларски инрвентар, ханеманови решетки, преградни дъски или други принадлежности на кошера.
 1. Предимства от покривната кутия.
 • Работа само с един покривен елемент, с което се увеличава производителността на труда;
 • Възможност за работа без сваляне на капака при отваряне на вентилационния отвор, горно подхранване и слагане на изолационен материал;
 • Съхранение на принадлежности на кошера (ханеманови решетки, разделителни табли, странични прегради, капачета за прозорците и др.) и дребен пчеларски инвентар без опасност от разпиляването им при сваляне на покривната кутия;
 • Лесно подхранване със сироп или кърмова питка през отвора на покривна дъска без нейното сваляне;
 • Използване на стандартна хранилка или на специална хранилка за сироп и кърмова питка;
 • Визуален достъп до средните три междурамия без сваляне на покривната дъска.;
 • В покривната кутия може да се разположи прашец за сушене;
 • Възможност за подпушване през вентилационния отвор преди сваляне на покривната кутия;
 • Две положения на термоизолационния плот – лятно (под капака) и зимно (върху покривната дъска);
 • Покривната дъска не лежи върху рамките, а върху корпуса и свалянето на покривната кутия е улеснено;
 • Разтоянието от 10 мм. между рамките и покривната дъска позволява достъпа на пчели от всички междурамия до хранилката;
 • Разтоянието между рамките и покривната дъска улеснява възходящия въздушен поток към вентилацинния отвор на покривната дъска през лятото;
 • В разтоянието между рамките и покривната дъска може да се постави прополисосъбирач.
 1. Предимства от многофункционалната разделителна табла.
 • Три варианта на преградата на отвора в разделителната табла – ханеманова решетка, мрежа за уеднаквяване на миризмата на семействата и плътна преграда;
 • С две разделителни табли, един корпус, две панти, райбер и няколко винта много бързо може да се направи преносно съндъче.
 1. Предимства от металната основа.
 • Поставяне на етажерката върху равна повърхност;
 • Отдалечване на етажерката от земята и влагата;
 • Замества палета при товаро-разтоварни работи с мотокар или кран;
 • Има възможност за анкериране в земята;
 • Усилване на сединението между носещите рамки на етажерката;
 • Лесно съединяване на две основи.
 1. Други предимства.
 • Технологията на работа с кошера може да е съвкупността от трите, комбинация на две или да е една от трите най-преспективни професионални високо производителни технологии – двумайчино многокорпусно пчеларстване, дву- , три- или многосемейно отглеждане в хоризонталната система кошери и павилионната касетна технология, като при това не ги изменя;
 • Отделния многокорпусен кошер може да бъде комплектован в зависимост от желанието и финансовата възможност на пчеларя – с или без многоблокова етажерка; с или без фиксатор на рамки; с или без предно и задно остъкление на плодника; с по-голям или по-малък брой корпуси;
 • Възможност за постепенно (с оглед на финансовата възможност на пчеларя) изграждане на платформа в павилион чрез добавяне на нови кошери с етажерки;
 • Максимално използване на терена на пчелина тъй като кошерите образуващи съставния са един до друг;
 • Осъществяване на товаро-разтоварни работи на съставен кошер включващ 5-6 вертикални корпусни кошера разположени на палета;
 • Улеснено прехвърляне на пчелни семейства в корпусите на кошера от кошери с друг вид рамки с височини 120, 130, 200, 230 и 300 мм., чрез използване накорпуси-наставки с височина 70 мм, които в комбинации едни с други или в комбинации с корпусите на кошера, могат да образуват съставни корпуси.
 • Разполагане на много одводки на едно дъно, разделени с хоризонтални плътни прегради и насочени в 4, а не в 2 посоки тъй като могат да се използват и отворите в страничните стени;
 • Възможност за бързо прегрупиране на кошера разположен на подвижна платформа с многоблокова етажерка в отделни конвенционални корпусни кошери или стационарен съставен и обратното;
 • По-ниска цена на изграден павилионнен съставен кошер сравнен с други павилионни системи поради използване на по-малко дървен материял;
 • 50% по-ниски разходи за боя тъй като страничните стени на корпусите не се боядисват;
 • В корпусите може да се използва и стандартна магазинна ДБ рамка с широчина 25 мм.;
 • Използване на кошера като кошер за наблюдение при поставяне на прозрачни странични прегради на корпуси с предно и задно остъкление;
 • Общото намаление от около 2,2 кг. от теглото на всеки корпус в следствие на по-тесните рамки, липсата на странични стени и използването на дъски с дебелина 20 мм., както и намалението на теглото на останалите части на кошера при използване на дъски с такава дебелина, води до намаляване на общото тегло на кошера с от 10 до 25 кг. при съответно 4 и 11 корпусна конфигурация на всеки вертикален кошер. Това намаление от своя страна води до общо намаляване на натоварването на една платформа (с 50 кошера) с от 500 до 1250 кг., а при товарене на палети с по 5 кошера намалява теглото на палетата с от 50 до 100 кг.
 • Отделните дъна влизащи в съставния кошер могат да се заключат чрез стоманено въже, минаващо през стените им, и катинар.

Недостатъци

 • По-сложен за изработка;
 • По-голяма вероятност от заразяване с болести поради големия брой пчели в многомайчиното семейство, което има по-голяма способност за кражби на мед от останалите семейства;
 • Разпространение на заболяванията върху всички семейства в съставния кошер.