Ремонти

Предимства на топлоизолацията при строителство на сгради

топлоизолацияТоплоизолирането на сградите удължава техният живот и в същото време съхранява и дори увеличава стойността им – факт е че енергийно ефективните сгради имат по-висока цена.

 • Спестяване до 15% от строителните разходи – постигането на добра топлоизолация чрез изграждане на дебели стени струва много. Правилната комбинация между дебелина на зида и съответна топлина води до спестяване на строителните разходи.
 • Спестяване до 80% от разходите за отопление
 • 100% допълнителен комфорт – при еднаква стайна температура, температурата на повърхността на изолирана стена е по- висока.
 • 5% повече жилищна площ – това , което спестявате с по- тънките стени, печелите като жилищна площ.
 • 100% опазване на околната среда – чрез по- нисък разход на енергия се редуцира количеството вредни газове, които се отделят във въздуха.
 • Шумоизолация – за да бъде премахнат шума от ходене, тичане, скачане или местене на мебели, може да се положи под замазката слой от звукоизолиращ материал – плочи от експандиран полистирен ( стиропор), произведен по специална технология. Плочите са много меки и позволяват да се постигне т.нар. пружинен ефект.

Елементи на топлоизолационната система:

 • стена (тухла, бетон, итонг)
 • лепилошпакловъчна смес – притежава отлична адхезия
 • EPS (стиропор) или XPS (фибран)
 • дюбели – осигуряват допълнителна сигурност при закрепването на изолацията към фасадата.
 • мрежи от фибростъкло- осигуряват допълнителна еластичност на системата и предпазват от пукнатини.
 • монтажни ъгли – PVC или алуминиеви, с и без мрежа.

Видове топлоизолационен материал:

 • експандиран пенополистирол- EPS (стиропор)
 • екструдиран полистирен – XPS (фибран)

И двата вида материал имат много добри топлоизолационни качества:

 • трудногорими
 • ниско водо- и влаго- поглъщане
 • хомогенна плътност по цялата маса
 • всички характеристики остават константа във времето
 • избягване на термомостове
 • предотвратяват появата на мухъл и конденз и т.н.

Според специалисти от строителен магазин АТЕК, фибранът е с по-добри характеристики като по
– висока плътност и по-ниска ланда (коеф. на топлопреминаване), но е по-скъп и затова стиропорът си остава най- широко използваният материал в света.

Начин на изработка на системата:

1. Лепене

* частично лепене – прилага се при неравна повърхност – нанасят се лепилни топки, за да се улесни напасването и отвесирането
* лепене по цялата повърхност – при равни повърхности – нанася се с гладката страна на назъбена маламашка докато се покрие цялата повърхност.

2. Покритието се набраздява с назъбената страна на маламашката

3. Закрепване с дюбели – монтират се на всички ъгли и по средата на плоскостите, 24 часа след лепенето.

4. Нанася се шпакловъчно лепило за мрежата върху цялата повърхност на плоскостите.

5. Подсилващата мрежа се застъпва 10см. при съединенията.

6. Изрязват се стърчащите краища на мрежата.

7. В ъглите мрежата се съединява като се използва ъгъл с мрежа (PVC или алум), фиксиран с репилен разтвор.

8. След полагане на стъклофибърната мрежа, повърхността се заравнява със шпакловъчно лепило.

9. Грундира се:

Видове грунд:

 • за външни пов.- безцветен. Образува тънък прозрачен слой, който възпрепятства проникването на влага навътре в стената и я предпазва от неблагоприятни условия като дъжд, сняг, влага.
 • за вътрешни пов.- бял акрилен грунд. Прилепва плътно и не се напуква , обезпрашава и уеднаквява пов. Прониква в порите и засъхва в горната част на повърхностите, като по този начин осигурява по- добро сцепление със следващото покритие.

10. Мазилка

Видове мазилки според структурата им:

 • драскана- 1,5 – 3мм.
 • влачена- 1,5- 3мм.

Видове мазилки според основата им:

 • силиконова
 • силикатна
 • силикон- силикатна
 • полимерна