Интересно

Ударните инструменти и пеенето лекуват

музикотерапияМалките ударни инструменти и барабаните помагат за справянето дори с тежки депресивни състояния. Освен барабани, при музикотерапията се включват и малки орф инструменти, кръстени на създателя си Орф Шулверг.

Предимно се използват при сеансите с деца и са разделени на няколко групи – струнни, духови, ръчно направени, природни, мелодични, немелодични и такива от подръчни материали. Добър избор са флейти и тимпани.

Музикотерапията е подходяща за лечение на заекването. При тази терапия се започва с хорово пеене. Целта е да се създадат контакти между децата, да се опознаят и да общуват. След това идва и доброто хорово изпълнение, включващо даване на тон, запяване, солово изпълнение, подобряващи индивидуалната изява на малчуганите.

Чрез пеенето се затвърждава правилното говорене и дишане, усетът за ритмичност и такт, които са абсолютно необходими при едно логопедично обучение. Повторението на музикалните текстове подпомага възпроизвеждането на звуци, подобряването на паметта и разбира се справянето със заекването.