Ремонти

Видове битумна хидроизолация

Видове битумна хидроизолацияЛистовите (рулонни) битумни хидроизолиращи мушами намират широко приложение при изграждането на влагозащитни системи на сгради и съоръжения. По своя вид те биват два вида: окислен битум, използван за направата на най-стария вид битумна хидроизолация – воалитите и битум, модифициран с полимери.

Полимерните модификатори, които най-често се изплозват за модифициране на битума са: атактен полипропилен (APP), стирол-бутадиен(стиролов каучуков латекс)-(SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС). Този тип битумни хидроизолации са и най-често използвания влагоизолиращ материал, поради неговите безспорни качества, като в този материал ще се спрем на 10 основни предимства.

1. Битумните мушами, изготвени на базата на битум-полимери притежават несравнимо по-добри технически характеристики и значително по-дълъг експлоатационен живот, в сравнение с материалите от окислен битум.

2. Листовите изолации, изработени от (APP) модифициран битум притежават висока топло устойчивост (130-150˚С), което ги прави предпочитан материал при изграждането на хидроизолация на вертикални настилки и покриви с голям наклон, тъй като при тях няма опасност от деформиране, вследствие омекване и вискозно протичане на битума, под въздействие на топлината, причинена от силното слънце.

3. (APP) модифицирана битумна хидроизолация, позволява да бъде полагана в най-горещите месеци от годината, тъй като при нея опасността от омекване и разтичане на материала е сведена до минимум. Това е причината именно този вид битумни мушами да се използват при изграждане на хидроизолация на плоски покривни конструкции с основа – стоманобетон.

4. При изграждането на пътни съоръжения, като тунели и мостове най-често се използват (APP) модифицираните битумни хидроизолации, тъй като те позволяват директно полагане на асфалтобетона върху тях.

5. Стареенето на полимер модифицираните мушами се проявява много по-бавно от останалите видове изолационни мембрани, като пукнатини в атактния полипропилен (АРР) се появяват най-рано до 10-15 години от неговото полагане, в сравнение с 3 до 5 години при окисления битум.

6. Стирол-бутадиенът или стироловият каучуков латекс (SBS) има изключително голяма еластичност и съответно ниско ниво на деформация, като качествата на мушами, изготвени от този материал се запазват, дори при много ниски температури. Това позволява успешно полагане на този вид битумна хидроизолация, дори през зимата при температури от -35˚С.

7. SBS битум-полимерната хидроизолация има изключително висока устойчивост на пукнатини и много добра защита срещу стареене, което е причината за нейния изключително дълг живот на експлоатация, благодарение на което този материал е най-предпочитан при изграждането на хидроизолация на най-важните и труднодостъпни части от сградите и съоръженията.

8. SBS модифицираните битумни мушами се отличават с изключително добрата си адхезия (лепливост) към предварително грундирани повърхности, доказаните фирми използват битумна хидроизолация именно от този вид – при изолиране на вертикални повърхности, като стени и основи на сгради.

9. При изграждането на хидроизолация на открити плоски покриви се използват предимно (АРР) модифицирани мушами, поради тяхната висока топлоустойчивост, докато добрата адхезия и изключителна еластичност на SBS модифицираните битумни мембрани ги прави подходящи при изграждането на влагозащита на вертикални стени и основи на сгради.

10. Битумните хидроизолационни мушами притежават армираща основа, която при съвременното газопламъчно залепяне прилепя плътно към основата и придава допълнителна устойчивост на материала на деформации от механичен или атмосферен характер.

Безспорните предимства на използваните видове битумна хидроизолация позволяват на изпълнителите да дадат дълъг период на гаранция, при изграждането на качествена влагозащита на всички видове открити части на сгради и съоръжения.