Интересно

Високите жени са по-успешни

високи жениДокато при мъжете се забелязва т. нар. Синдром на Наполеон, при който ниските мъже се стремят към компенсаторни постижения във властта или бизнеса, при дамите се точно обратното или поне когато става дума за съотношението по-висока = по-успешна.

Днес високите жени имат по-голям шанс за постигането на повече постижения и пари, отколкото миньончетата, сочи изследване.

В проучването са взели участие жени от сферата на икономиката, биологията и историята и общата тенденция е по-високите от тях да печелят повече пари, отколкото „джобните гаджета”.

Обяснението на изследователите обаче е малко странно. Според тях още преди 200 години ръстът е имал особено значение за доходите, които получаваме. Например, момичетата от семейства с висок социален статус се хранели с по-качествена храна, отколкото бедните и това било формулата за височина.

Така през последните десетилетия средният ръст на дамите значително се е увеличил.

Ние обаче виждаме нещо странно във всичко това. Все пак, съгласете се, че тук не само калциите спомагат за ръста, но и гените.

И все пак не можем да отречем следния факт – жените, отличаващи се със сравнително висок ръст, живеят най-вече в страни като Норвегия и Швеция, които са сред най-богатите държави в света.