Интересно

Живеем в свят, където всичко е причина и следствие

  • вътрешен и външен святНие живеем едновременно в два свята – два напълно различни и независими един от друг отделни свята:
  • Външен свят – обстоятелства и ситуации, които ни се случват;
  • Вътрешен свят – изпълнен с нашите мисли и реакции.

Нещата в живота ни се случват във външния свят, а ние реагираме във вътрешния свят, следствие на подтика, който идва от външния свят. Ние живеем във вътрешния свят, реагирайки на външния свят. Постоянно откликваме на това, което се случва във външния свят. Ние подхранваме и подсилваме реалността на външния свят, чрез това, което става във вътрешния ни свят. Поемаме мисълта и я прекарваме през ума си постоянно във вътрешния си свят и в резултат на това губим вътрешната си сила, защото животът ни е постоянна реакция.

Двата свята са отделни един от друг. Имат собствени закони, своя собствена динамика и възможност, своя собствена реалност:

Увереността не съществува във външния свят;
Няма тревога във външния свят; ние интерпретираме живота си чрез нашето съзнание и ставаме разтревожени; както няма и страх във външния свят;
Няма щастие вън от мислите ни; то не съществува във външния ни свят; то е част от вътрешния ни свят.
Повечето хора прекарват живота си в реагиране. Каквото и да се случва във външния свят, те го вземат и го пренасят във вътрешния си свят. Така съзнанието се превръща в огледало, в отражение. Всичко, което правим отразява това, което ни се случва в живота. Каквото и да се случи отвън, ние го вземаме и го прекарваме отново и отново през вътрешния си мир. В резултата на това губим вътрешната си сила.

Нашата сила идва в момента когато разберем, че в съзнанието си не сме ограничени от външния свят. Можем да имаме каквито си поискаме мисли.

Когато разберем, когато осъзнаем, че живеем в два напълно различни и независими свята, трябва да започнем да работим във вътрешния си свят независимо от това, което ни се внушава отвън.

Всичко във Вселената е подвластно на закони.

Най-важният закон е, че ние сме причина за това, което ни се случва. Животът ни е отражение на нас самите. Ние сме създателя на всичко това, което ни се случва. Животът винаги ни отговаря следствие на нашите собствени вибрации.

Няма да постигнете напредък в живота си, ако вярвате, че животът ви няма нищо общо с вас. И обратно – ще усетите светкавичен напредък, ако поемете отговорността за собствения си живот.

Когато повярвате, че”аз съм причината, за това, което ми се случва”, щом приемете това, вие ще усетите огромен прилив от лична сила, огромно количество сила.

Ние притежаваме силата да управляваме живота си! Силата не е във външния свят, а в съзнанието ни. Силата на живота е в енергийните вибрации. Ние трябва да ги създадем- наши собствени енергийни вибрации.

До сега само сме реагирали на живота. Време е да поемем контрола, да поемем отговорността за живота ни!