Бизнес

Лидерите и изкуството наречено мотивация

мотивацияОт първостепенно значение за всички лидери е постигането на определени цели и резултати. Тъй като лидерите се нуждаят от хора, които да управляват – съответно тези хора се техните помощници за постигане на желаните резултати. Когато се опитвате да накарате някого да направи нещо е не чрез заповеди и строго отношение, а чрез мотивационно говорене и стимулиране.

Това е основната грешка на много лидери и това е в основата на техния неуспех. Трябва да усвоите някои ключови фактори за мотивацията, които са в основата на нейното успешно прилагане. Разбирайки тези основи на мотивацията, вие много по-лесно ще може да манипулирате да направят това, което вие искате.

Важна част от мотивацията е физическата активност

Мислите или чувствата на хората не са мотивация. Всъщност мотивацията е физическото действие, което извършват обектите вследствие на техните мисли и чувства. Важно е да вдъхновите хората да направят точно това, което ще донесе желаните резултати. Няма полза от излишната и ненужна работа. Съветът ми към лидерите (соствениците на бизнес или хора на отговорни позиции) да поднасят посланията си не чрез скучни презентации и отегчителни изказвания, а чрез добре обмилени разговори очи в очи.

Дайте пример на човека, с който говорите. Говорете му на разбирае за него език и го накарайте да повярва във вас. Ясно е, че лидерският разговор не е нещо магическо, което моментално ще окаже ефект върху служителите и ще даде резултати, но с постоянство и търпение, резултатите ще дойдат.

Двигателят на мотивацията е емоцията

Корените на английските думи за мотивация е емоция имат общи корени, което говори за многото общо между тях. Ако искате да накарате един човек да направи нещо, трябва да вземете под прицел емоциите му. Процесът на мотивиране всъщност е процес на зареждане на човека със специфични емоции. Това е една от способностите на добрите лидери – всяко тяхно действие зарежда целевата група от хора с точните емоции, които лидерът е преценил, че са нужни за извършване на определени действия.

Мотивирайки другите, ние всъщност не им правим нищо съществено

Нещата, които другите правят на себе си се наричат мотивация. Добрите лидери не правят нищо съществено. Те просто предизвикват у аудиторията емоциите, които са нужни за самомотивиране в даден бъдещ момент. Мотивацията е цяло изкуство, което доказаните лидери владеят до съвършенство. Тъй като всеки собственик на бизнес е отчасти лидер, хубаво е да владее до някаква степен изкуството да мотивира.