Естетични процедури

Оперативна пластична хирургия – подготовка за уголемяване на бюста

уголемяване на бюста

Всяка жена, която се подлага на операция за уголемяване на бюста има определени очаквания за своята бъдеща визия. При първа консултация с естетичен хирург, задължително се обсъждат процедурите и риска, който крие конкретната интервенция.

Пациентката получава напътствия и разяснения, касаещи процедурата, дава й се отговор на всеки нейн въпрос. След като всички въпроси се изяснят, пациентката декларира писмено съгласие за предстоящата хирургична намеса и приема всички последици от евентуално възникнали усложнения.

Задължително е операцията да се извърши от квалифициран пластичен хирург. Това ще сведе до минимум риска, който крие всяка хирургическа намеса като тази.

Възможни усложнения:

• появата на инфекция;
• нежелана реакция от анестезията;
• пигменти по кожата в областта на гърдите;
• минимални разлики във вида и разположението на гърдите;
• намаляване на чувствителността на гърдите.

В такива случаи се налага допълнителна корекция на бюста.

Препоръчително е да се спазват всички указания на пластичния хирург. Всеки дискомфорт и проява на безпокойство трябва да се обсъди със специалиста. Това са състояния, които са нормални и могат своевременно да бъдат избегнати.