Технологии

Функции на съвременните турникети

турникетиТурникетът е чудесен, но недостатъчно използван инструмент за контрол на достъпа. Концепцията му е максимално проста. Той позволява да се обособи пространство за преминаване, през което достъпът е позволен само в една посока, или е позволено само един човек да премине за кратък интервал от време. Много турникети се използват за проследяване броя на влизащите лица, както и за да ограничаването на външни лица, пропускайки единствено хората с пропуск и билет.

Турникетите могат да бъдат групирани в три категории: механични, оптични и видео-турникети. Механичните физически предотвратяват влизането, докато оптичните осигуряват насоки за служителите по сигурността (охрана) и рецепционистите в някои обекти. Видео турникетите просто записват всяко влизане и излизане от контролираната зона. Всеки тип има своето място в системите за сигурност.

Физически контрол на достъпа

Физическият контрол на достъп посредством турникет се изпълнява от механична преграда, която би могла да бъде под формата на трираменна тръбна конструкция, а понякога и във вид на движещи се напред и назад едно или две крила. Трираменните турникети използват механизми тип тресчотка, които чрез завъртане в дадена посока обезпечават преминаване само в една или и в двете посоки.

В обществени обекти (метростанции, гари и търговски комплекси) турникетите са обвързани с терминал, който предоставя право на преминаване след извършване наплащане, както и при прекарване на електронно кодирана карта през четящото устройство. Турникетът е перфектно средство за преброяване на хора, което в търговски и увеселителни комплекси ще предостави важна информация за числеността на посетителите за даден времеви интервал.

Летищата използват турникети, за да предотвратят двупосочното движение. На тези места са нужни изключително високи мерки за сигурност, а турникетът гарантира, че само лицата, преминали през пътнически контрол са получили достъп до терминала за отлитащия самолет и изхода на летището.

Един недостатък на механичните турникети е потенциалният риск за сигурността. Тези механични препятствия, освен ако не са тип въртяща се врата могат лесно да бъдат прескочени. Съоръженията, използвани на открито се произвеждат и с форма на стълба, която може да се преодолее чрез изкачване по напречно разположените тръби.

Невидими /оптични прегради

Оптичните турникети са с ограничена употреба, но са особено подходящи за места, където дизайнът и естетиката са изключително важни, например фоайета на фирмени и офис сгради. Невидимите съоръжения използват концепцията на турникета, към който е добавена технология.

Макар на теория да е турникет, оптическият модел няма физическите средства за ограничаване на достъпа. Той е просто обособена зона, през която хората преминават. Принципът му на работа е сходен с този на механичните разработки, само че той разчита основно на електронни (инфрачервени) лъчи и на аудио-визуален интерфейс за контролиран достъп.

Вместо да ограничава физически навлизането в дадена зона, той използва звуци и светлини, за да сигнализира на оторизирания персонал за неправомерно преминаване. Турникетите от типа оптични работят единствено обвързани със служител по сигурността и рецепционист, наблюдаващ входа на сградата.

Когато е интегрирана система за контролиран достъп, турникетът осигурява право на влизане в сградата с карта, както и с друг вид електронен идентификатор. Оторизираните лица ще могат да преминат след като сигналната лампа светне в зелено и се чуе приятен звън. Неприятен звук и червена светлина се появяват, когато системата дава отказ на неоторизирани лица. Целта е да се подаде сигнал на физическата охрана в сградата за опит за неоторизирано проникване.