Авто-Мото

Автомобилни масла – видове и приложение

авто маслоРазнообразието от видове автомобилни масла, нужни за поддръжката на различните системи на превозните средства може да обърка всеки млад водач. Каква смазка е нужна на двигателя, на трансмисията, на хидравличната система? На тези въпроси може да ви отговори всеки компетентен търговец и автомонтьор.

Тонекс 1 е добро място за покупка на смазочна течност с добро качество и изгодна цена, където ще ви препоръчат най-добрия продукт за вашия автомобил. Междувременно няма да навреди да се запознаете с авто маслата, за да придобиете, ако не уменията сами да сменяте маслото, то поне компетенцията къде, какво се заменя и добавя.

Състав, видове и основни свойства

Авто маслата са със специфични състави на двукомпонентна основа, които заемат междинно (между твърдо и течно)състояние. Тяхната консистенция и характеристики определят обхвата им на приложение – в триещи се двойки и подвижни единици, където е невъзможно да се създаде постоянна циркулация на смазочното вещество.

Основата на всеки пластичен смазочен продукт е течно масло. То може да представлява до 90% от обема на даден лубрикант. Той се допълва от сгъстители и специални добавки, които имат модифициращ ефект. В зависимост от характеристиките на смазката, добавките са 10-20% от цялата емулсия.

Маслото – дисперсионната среда е ключов компонент на смазката. В зависимост от желания ефект и допълнителния обхват се избира елемент:

  • минерал или нефт;
  • на базата на естери или халоген-въглеродни суровини;
  • синтетичен;
  • органосиликон и др.

Сгъстителите са необходими за придаване на пластичност на маслото. Благодарение на тези компоненти, нанесеният слой не се разпространява върху триещите се части дори при високи температури. Често биват наричани ​​метален сапун. Сгъстителите се характеризират с добре организирана кристална структура. Те абсорбират масло и го задържат.

Различните смазки използват различни видове компоненти, класифицирани като: неорганични (силикагел, бентонитова глина); синтетични. Най-често това е полиурея или пертетрафлуоретилен; На базата на литий, калций, натрий.

Добавките са необходими за подобряване на едно или повече свойства на основния състав. В качеството на добавки влизат: сложни съединения, метални прахове (мед, олово, цинк) или графит. В зависимост от предназначението им се делят на 3 групи: модификатори – осигуряват необходимата степен на пластичност или специални физико-химични свойства; пълнители – необходими, за да придадат на смазката антифрикционни и уплътняващи характеристики и усилят положителните качества на базовите масла.

Автомобилните масла се различават по своята консистенция. Полутечните/ гелове / са опаковани в специални туби. Маслата със среден вискозитет /кремообразни/ са опаковани в кутии. Разтягащите се /твърди маси/ се продават в кофи и твърди банки. Според GOST 23258-78, в зависимост от характеристиките на употреба, маслата са разделени на 4 вида – антифрикционни, съхраняващи, трансмисионни и уплътняващи.

Антифрикционните емулсии са най-популярната формула. С тях се намалява триенето и износването на взаимодействащите части. Консервационните създават надежден защитен слой при нанасяне и позволяват значително (до 95%) да се намали интензивността на окислителните корозионни процеси по повърхностите на частите.

Трансмисионните авто масла намаляват триенето между отделните стоманени проводници на въжето, както и интензивността на корозионните повреди. Те могат да се използват както в сърцевината, така и на повърхността. Уплътняващото масло намалява пролуките в предавките и окачването.

В нормално състояние маслата са силно вискозни. Много от тях са под формата на твърдо вещество, което е в състояние да запази първоначалната си форма. Въпреки това, под влияние на натоварвания и повишени температури, вискозитетът на състава им намалява.

Основните свойства на смазочните течности включват: увеличаване оперативния ресурс на триещи се и въртящи се двойки, ограничаване на износването на механизмите и правилно разпределение на натоварването за по-плавно и равномерно износване, както и защита от агресивни среди, пара и други вредни влияния. Някои видове лубриканти притежават и допълнителни способности.