Интересно

Единственият безсмъртен организъм на Земята

Turritopsis nutriculaЧовечеството търси път към безсмъртието още от дълбока древност, но до този момент никой не е постигнал успех в тази област. Цикълът на живота и смъртта е абсолютно един и същ както за хората, така и за всички останали живи организми на Земята. Но може би това не е съвсем вярно.

На нашата Планета съществува един вид, който изглежда е успял да разбие системата и е постигнал безсмъртието. Turritopsis nutricula е вид медуза, за която учените смятат, че може да живее вечно. Тя притежава механизъм, който и позволява да преминава от възрастна към полипна фаза.

Повечето медузи имат продължителност на живота от няколко часа до няколко месеца, но изглежда, че Turritopsis nutricula може да манипулира тъканите си дори и във възрастната си форма. Процесът е познат като трансдиференциация и обикновено се случва, когато стволовите клетки се трансформират в други типове клетки или когато вече диференцирали се клетки се превръщат отново в стволови. Turritopsis nutricula е единственото познато животно на Земята, което може да манипулира по подобен начин своите тъкани и да преминава от възрастна към зачатъчна форма.

Трансдиференциацията е феномен, който до момента е бил наблюдаван единствено в лаборатория и то при строго определени условия. Учените смятат, че тази регресия се случва толкова бързо, че най-вероятно те няма да бъдат способни да я наблюдават, когато се случва в природата.

За съжаление вида Turritopsis nutricula се разпространява изключително бързо из Световния океан и учените се притесняват от свръхпопулацията на този вид медуза. Със способността си да живеят докато не бъдат изядени или достигнати от болест, този вид медузи започват да превземат океаните с излючително бързи темпове.