Интересно

Избор на бебешко име според месеца на раждане

Избор на бебешко име според месеца на ражданеЯнуари – за момченцата са подходящи имена като: Григор, Петър, Даниел, Игнат, Евгени, Виктор, Владимир, Васил, а за момиченцата – Анастасия, Ася, Людмила, Лилия, Зоя, Ирина.

Февруари – имена като: Георги, Иван, Александър, Валентин, Ана, Жана, Светлана, Вера, Алиса, Ася, Милена, Ема. Нежелателно е да се назовават с имена като: Валери, Йосиф, Наум, Екатерина, Вероника, Тамара, Маргарита.

Март – подходящи имената: Даниел, Петър, Павел, Богдан, Филип, Григор; Антонина, Евдокия, Стела, Станислава, София. Не е желателно да ги наричат с имената: Михаил, Виктор, Васил, Татяна, Елена, Екатерина.

Април – на родените през април е добре да се дават имена като: Кирил, Константин, Александра, Мария, Лидия, Дарина.

Май – хората, родени през май, следва да носят имена като: Анатоли, Давид, Кирил, Евдокия, Юлия, Александра, Ирина.

Юни – най-подходящи са имена като: Константин, Димитър, Валери, Роман, Мария, Елена, Станислава, Симона, Тамара.

Юли – за родените през юли подхождат имена като: Анатоли, Георги, Игнат, Андрей, Антонина, Александра, Елисавета, Валерия.

Август – на родените през август подхождат имена като: Юлиян, Захари, Александър, Николай, Ана, Мария, Юлия, Маргарита, Татяна.

Септември – за тези хора са подходящи имена като: Денис, Захари, Павел, Анатоли, Иван, Роман, Ана, Вера, Надежда, София, Любов, Елисавета.

Октомври – подходящи за тях са имена като: Александър, Михаил, Владислав, Сергей, Васил, Владимир, Кирил, Филип; Златина, Зоя, Олга, София, Веселина, Александра.

Ноември – имена като: Максим, Богдан, Константин, Валери, Виктор, Валентин, Григор, Филип, Лазар, Михаил, Елена, Евгения, Мария, Елисавета, Ирина, Вера.

Декември – хората, родени през декември, е добре да бъдат наречени с имена като: Михаил, Андрей, Алексей, Вера, Ирина. Най-малко от всичко им подхождат имена като: Николай, Димитър, Анатоли, Станислав, Татяна, Елена.