За дома

Избор на стъклопакети

Избор на стъклопакетиСтъклопакетите заемат около 85-90% от прозореца. Това означава, че качественият стъклопакет е от изключителна важност за дограмата като цяло. Това е проста конструкция с две или няколко стъкла, разделени с профил. Този профил разделя стъклата, като между тях остава празно херметизирано пространство. От изключителна важност е добрата херметизация на стъклопакетите и качеството на т.н. дистанционери (профилите които разделят стъклата).

Добрите дистанционери са кухи и перфорирани, като в кухината има материал поглъщащ влагата от вътрешността на стъклопакета. Не по-малко важно е добрата херметизация на стъклопакета. Фирмите произвеждащи качествени стъклопакети ги херметизират на два етапа:

Първи етап – там където стъклата контактуват с дистанционера се полага херметик. По този начин стъклата прилепват плътно към дистанционера и на практика стъклопакета е вече херметизиран.

Втори етап – самата рамка и края на стъклото се заливат със специална смола, което гарантира 100% херметизация на стъклопакета. Запълването на празното пространство с инертен газ – аргон или криптон увеличава ефективността на стъклопакета с над 40 %. Има няколко вида стъклопакети, в зависимост от броя на стъклата:

  • Еднокамерни – стъклопакети направени от 2 бр. стъкла с едно празно пространство помежду им.
  • Двукамерни – 3 бр. стъкла с две празни пространства.
  • Трикамерни – съответно 4 бр. стъкла и 3 празни пространства.

Всичко това говори само по себе си, че колкото повече са камерите, толкова по-добри са изолационните качества на стъклопакета. При еднокамерен стъклопакет реалната опасност да се появи конденз е при – -7, -9 градуса, докато при трикамерните стъклопакети няма такава вероятност дори под -16 градуса.

Широчината на стъклопакета обикновено е функция от сбора на дебелините на стъклата с разстоянието между тях. Пример: ако стъклата са дебели по 4 мм. И разстоянието между тях е 16 мм., това означава, че широчината на стъклопакета е 24 мм. На пазара се предлагат различни широчини на стъклопакетите съобразени с профила. Стандартните ширини са 24мм. 28мм. 32мм. 38мм. 40мм. Стъклопакет с две камери обикновено е с ширина 32 мм. – 4+10+4+10+4 мм, като камерите са по 10 мм.

Съвети:

Купувайте стъклопакети от фирми които имат сертификат за производство и монтаж на стъклопакети. Това до известна степен би гарантирало, че стъклопакетите са произведени на база на точно определени процедури и инструкции, гарантиращи качествено изпълнение.

Задавайте колкото се може повече въпроси при поръчката на дограма. Бъдете информирани какво е добър прозорец, добър стъклопакет, добър профил.

Вижте мненията за фирмата на която сте се спрели.

Споделете опита и мнението си за фирмата която е монтирала дограмата ви. Така ще помогнете на всички, които са пред този казус.