Интересно

Края на света и математиката

Края на светаДнес попаднах на една оригинална теория за изчисляване на датата на края на света (вж. Doomsday Argument), която се обосновава изключително и само на чиста математика и приблизителната оценка на броя на родените до момента хора.

На мен лично ми хареса моделът на Райхард Гот, който сега ще опитам да обясня на разбираем език:

1) Първо – нека приемем, че нашата позиция в хронологичния списък на всички родени преди края на света хора е f = n / N, като e абсолютната ни позиция в тази листа, а e общия брой на хората родени до непосредствено преди края на света.

2) Според принципа на Коперник, който гласи че хората не може да се считаме за специални и нито земята, нито галактиката ни е в центъра на Вселената, можем да предположим, че има еднакво голяма вероятност ( и хората N-1 и ние) да попаднем точно на абсолютната позиция n. Следователно нашата позиция е в дискретно еднакво разпределение на интервала  [0,1].

3) Също така приемаме, че нашата позиция е разпределена равномерно по (0,1],  дори и да знаем абсолютната стойност на n. Това е еквивалентно и за случай, когато нямаме предварителна информация за общия брой хора. Сега може да се предположи с 95% вероятност, че f = n / N се намира в интервала [0.05,1]. С други думи, може да кажем с 95% вероятност, че ние се намираме в последните 95% от хората, който някога ще бъдат родени. От това следва:

n / N > 0.05

преобразуваме на

N < 20n

4) Статистически погледнато от съществуването на човешкия род до сега са родени около 60 мрд. човека (Предположението на Лесли). Тогава по горното уравнение може да твърдим (с 95% вероятност), че общия брой на хората родени до непосредствено преди края на света ще е по-малко от 60 млрд*20 < 1200 млрд.

5) Ако прогнозите за нарастването на населението са верни и то се  стабилизира на 10 млрд. едновременно живеещи хора със средно 80 год. живот, можем да сметнем колко време е нужно за да „се родят“ и останалите 1140 млрд. човека.

6) С 95% вероятност може да кажем, че човечеството няма да оцелее повече от още 9120 години.