Бизнес

Необходими ли са всички счетоводни къщи в София?

счетоводни къщи в СофияУ нас отдавна се говори за децентрализация, но тя така и не се случва. Не е тайна, че икономическият ресурс на страната е съсредоточен основно в столицата, което води и до значително по-големия брой счетоводни къщи в София, спрямо количеството им в останалите (дори областни) градове. Броят на фирмите, предлагащи специализирани счетоводни услуги в главния град на България е доста голям, но това очевидно не е проблем, защото количеството им не само не намалява, а дори леко се повишава.

Възниква логичният въпрос: намали ли икономическата криза търсенето на добро счетоводство? Предвид факта, че много от фирмите напуснаха икономическата сцена, преустановявайки своята дейност, е странно да разберем, че въпреки това търсенето на счетоводни услуги дори се е повишило. На какво се дължи това?

Отговорът на този въпрос е много прост. Предвид намаляване обема на работа и понижаване на приходите, много от стопанските структури, опериращи в столицата бяха принудени да разформироват и закрият своите счетоводни отдели, което ги накара да потърсят външни услуги от специализирани кантори. Тази стъпка не само повиши търсенето на професионални услуги, но и позволи на предприятията, изпитващи затруднения да свият излишните разходи.

На пръв поглед тази промяна не е особено рентабилна, но по-внимателно проучване показва, че използването на външно счетоводно обслужване е значително по-евтино от назначаването на собствен счетоводител. От една страна отпадат разходите, необходими за възнаграждение и осигуровки на експертното лице, а от друга се спестяват средствата, които преди това се влагаха в поддържането на самостоятелен офис с всички прилежащи към него компоненти – компютри, счетоводен софтуер, офис консумативи и т.н.

Предвид икономическия климат, счетоводните къщи в София увеличиха броя на своите клиенти, което им позволи да намалят цените на основните си услуги или да включат някои безплатни дейности в пакетите за абонаментно обслужване. В същото време, качеството на самата услуга се повишава значително, тъй като повечето кантори вече залагат не само на много добър екип от специалисти, но и на най-новите софтуерни разработки, чрез които улесняват максимално своята работа. Това са например онлайн банкирането, електронен подпис, с който се заверяват и подават най-важните документи и т.н.

Променя ли се акцентът в дейността на счетоводните фирми?

Нашата страна е сравнително млада пазарна икономика. За своите 27 години, тя претърпя внушителни промени. Вече не можем и да се надяваме на същия бум при регистрирането на нови фирми, но за сметка на това се повишава търсенето на ежемесечно обслужване от страна на малките и средни предприятия. Бележи ръст и търсенето на еднократни професионални услуги, включващи годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишни данъчни декларации и годишни финансови отчети.

Вероятна причина за промяната в дейността на повечето счетоводни къщи в София е максимално улесненото регистриране на нови фирми. Много от бъдещите търговци решават, че имат знанията и ресурса да поемат сами процедурата по вписване на своята фирма в Търговския регистър, но това не означава, че могат да се справят сами и с текущото счетоводство. След стартиране на своята дейност, те със сигурност ще потърсят специализирана професионална помощ.