Здраве

Новата наука за храненето

здравословни храниВреме е да бъдат поставени нови основи и постулати за бъдещето развитие и обобщаването на данните в световен мащаб в науката за храненето. Липсата на познания и разбиране на материята трябва да бъде преодоляна чрез определянето на нови отправни точки.

Природата и нейните образователни принципни сами могат да поставят целта на храненето и хранителния процес. Тогава въпросът възниква – как да започнем „нов начин на мислене за храненето”? Отговорът – като приемем като собствена идеята за за това, че е в наши ръце бъдещият ни живот да бъде силно проспериращ.

Проблемът, който обикновеният човек най-често се среща, е да даде оценка на собствения си процес на хранене, сдъвкване и преглъщане на течна и твърда храна. Да изгради своето хранително поведение така, че приемът на храна да бъде един спокоен и приятен процес. Как да постигнем това, да прочетем своята природна оценка? Отговорът тук би бил – „Всеки зависи от собствената си воля за това да направи най-доброто за своето тяло и да получи най-доброто от него”.

Храненето има свое лично, индивидуално ниво. Ако един човек започва да пробва нова диета, това все още не означава, че той е убеден в нейните резултати и е настроил съзнанието си за максимални резултати от нея. Хранителният процес изисква време, трайните резултати никога не могат да бъдат видимо постигнати за кратък период. Нивото на хранене зависи и се определя както от природно заложените процеси на обмяна на веществата, така и от факторите, които влияят върху тях – политическа, национална, етническа структура на населението и насоки на управление. Идеалното хранете би се определило като „огромен енергиен импулс, който изпълва тялото със свеж текущ поток”.

Как могат да бъдат убедени хората да променят своят начин на мислене? – Чрез глад. Процесът на гладуване насочва вниманието на всички органи на тялото към оцеляването на организма и влияе върху всички останали проблеми в живота.

РЕЗУЛТАТЪТ – човек има възможност да се вслуша в гласа на тялото си и да успее сам да избере най-добрата храна за неговото тяло – нещо, което в други условия не би могъл да направи (избирайки сред многообразието от хранителни стоки) и да открие насоките за определяне на индивидуалния си процес на хранене.

Науката за хранене и истинското хранене – до колко тези термини имат нещо общо? Разликата е основно в едно – не е необходимо да бъде поставяне конкретна дневна доза на желанието за хранене, нито баланс, целта на истинското хранене е УСЕЩАНЕТО ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ЖИВОТ.

Истинската същност на живата наука за храненето е в това да бъдеш обграден от естествената природна среда, да следваш законите на желанията на тялото си и да получаваш най-доброто от природните енергиии, поставяйки ги под собствения си контрол.

За да получи най-доброто от своето собствено тяло човек трябва да научи редица уроци във връзка със следните теми:

  1. Хранително поведение и новите болести
  2. Човешката природа и арогантното отношение на хората към тяхното собствено тяло.
  3. Природна оценка на климата и слънчевата радиация, замърсяване на водните ресурси и липса на добро качество на питейната вода (за да почистят повърхността на водните басейни хората създават „слоеве с ниска концентрация на кислород” и пораждат зараждането на нови бактерии). Интензивната слънчева радиация поражда „нови болести” в човешкото тяло, които могат да бъдат повлияни от определени диети и хранителни режими.
  4. Преди хората да изберат да променят живота си в насока на позитивно здраве, те трябва да имат нова силна вяра и желание за промяна.