Бизнес

Подаваме ли си данъчните декларации

данъчни декларацииТова е един въпрос, който мъчи от началото на годината всеки един българин със странични доходи. Тъй като в повечето случаи тези доходи не са обявени в НАП, това трябва да бъде направено от този, който ги е получил средствата. Начинът това да се случи е чрез подаване на годишна данъчна декларация в НАП. След като всеки направи това, той си заплаща съответния данък от 10% върху придобитите средства. Но големият въпрос е колко от българските граждани са готови да подават данъчни декларации?

Има няколко основни фактора, които като че ли влияят на решението на отделния българин дали да си плати данъка върху този доход.

Колко е голям въпросния доход?

Ако доходът е прекалено голям, това ще уплаши повечето хора, че ще укрият голяма сума и следователно това би увеличило вероятността да бъдат уличени в укриване на данъци. Това ги подтиква все пак да подадат своята годишна данъчна декларация в НАП. От друга страна пък голямата сума, с която трябва да се разделят и да дадат на държавата е един доста сериозен демотиватор.

От друга страна, ако дохода е малък на дали хората биха си загубили времето да подават данъчни декларации за данък от няколко десетки лева. А пък и институциите на дали биха се впрегнали да преследват човек, който не е декларирал 20лв данък.

С какви средства разполага човекът, който е получил този доход?

Това е един доста важен фактор, като най-вероятно е и определящ за събираемостта на данъците. Имайки предвид икономическата и политическа ситуация в страната, много хора са с изключително ниски доходи и едвам свързват двата края. Дори и да получат някой допълнителен лев, той мигновено се изпарява. В началото на следващата година те трябва да обявят тези допълнителни доходи и да си платят данъка върху тях, но пари откъде. Те вече са били изхарчени и средства за данъка няма, следователно всеки човек би се направил на приятно разсеят, тъй като така или иначе няма възможност да плати данъка.

И всъщност тези, които подават своите данъчни декларации са онези, които имат заделени пари или месечните им възнаграждения позволяват покриване на съответния данък. Но пък дори и тези не винаги решават да плащат тези 10% тъй като малко ли данъци плащат, които биват окрадени. Никой не би се почуствал добре, когато знае, че парите дадени от него, няма да са от полза, ами просто ще бъдат открадната. Това е все доброволно да дадеш парите си на крадеца без да те заплашва с нищо. Виждаш един крадец, отиваш при него и му връчваш парите си.

И все пак колкото и глупаво да изглежда няма държава без събираемост на данъците. Няма институции без финансиране, а те се финансират основно от данъците ни. Дори онези крадливите, които ние ги финансираме. Може би най-правилното решение е всеки да декларира според възможностите си. Да се направи сметката, какъв данък би могъл да плати и такава сума да декларира.

Тук разбира се идва момента в попълването на данъчната декларация. Това си е счетоводен документ и попълването му не е толкова лесно. Затова един от най-добрите варианти е да се доверите на някоя счетоводна кантора с опит.