Интересно

Езотерика – значение

ЕзотерикаВ днешно време, все още са малцина тези, които са се осмелили да тръгнат по тясната пътека на разбирането, искайки да станат знаещи. Те образуват т.нар вътрешен кръг езотерос( от гръцки- вътрешен). Този малък вътрешен кръг е заобиколен от значително по-големия екзотеричен ( от гръцки -външен) кръг. Тези кръгове взаимно се обуславят и всеки дължи съществуването си на другия(от полярността).

Езотеричният кръг няма мисионерска цел спрямо света. Не е задача на знаещите да се приспособяват с незнаещите, но те винаги са готови да помогнат на тези, които са ги помолили. Езотериката не е област от знанието, която би могла да се усвои със старание. Тя не е сборно понятие от някакви данни, формули, които наизустявайки ги да се ползват от всеки.

Езотериката е път, който води към някаква цел. И тази цел може да бъде постигната само, ако човек се отправи на път. Да вървиш по този път значи да превръщаш в реалност всички знания, дори и най-малките; да променяш отношението си; постоянно да променяш собствения си живот; да си винаги различен.

Езотериката значи развитие. Дори най-малкото езотерично „откритие” има директно влияние върху всички области на съществуването и тласка към друга насока на света. Моментално прави старите навици невъзможни и те стават ненужни.

Всеки тръгнал по пътя на езотериката трябва да знае целта. Този, който не знае къде отива – винаги стига другаде! Целта на този път е съвършенството на човека, мъдростта, преодоляване на полярността, единение с Бога, космическо съзнание. Това е крайната цел на човешкия път.

Сигурно много от вас, четейки това, решавате, че това е невъзможно. Но едно нещо, за да го приемеш(отработиш), винаги се подлага на съмнение. Иначе, приемайки го „сляпо” ти само допускаш, че е възможно, но няма „да го можеш”.

Всеки би могъл да извърви пътя до крайната цел, като разчита на знанията и се придържа до законите на Вселената. Но за да ги научи и приложи, най-напред трябва да ги разбере. Когато осъзнае същността на нещата, тогава няма моралното право да бъде безотговорен. И така, все по-ясно ще разбира истинската си задача и цел.

Напредването в знанията и промяната у човека трябва да вървят ръка за ръка. Вървейки по пътя ще се докосвате до астрология, кабала, йога, медитация, таро, алхимия, магия, И Дзин и др. Всички тези дисциплини ще ви бъдат помощни средства за ориентация. Не бива да се „спирате” само до една от тях, считайки, че сте открили ключа към света. Не се „пристрастявайте”, а „вземайте” това, което може да приложите в настоящия момент и ….продължавайте. Обогатявайте се и се променяйте. Не спирайте да се развивате, дори когато ви боли. А то ще ви боли, когато се разделяте със старите си навици. Всяка промяна е болезнена, но пък води до развитие! Нали имате цел? Опитайте.

Струва си!