Здраве

Грешки при практикуване на йога, които следва да се избягват и правила за съчетаване на практиките

йога грешки1. Ако искате да практикувате самостоятелно най-добре е да се допитате до компетентен учител, който ще изготви програма за вас, съобразена с вашите психо-физически особености, възраст, заболявания, физически възможности и свободно време.

2. Никога не се описват упражнения на хора, които не практикуват йога, а питат от любопитство. Това ги обърква и замърсява знанието. Това знание е свещено и „не се хвърлят бисери на свинете”.

3. Упражненията не бива да се преразказват на други хора, а да се показват. Това важи с особена сила за практиките от Пранаяма. Преразказването води до грешки при предаване и приемане на информацията.

4. Йога упражнения се правят поне 3-4 часа след хранене.

5. Отделните техники в Йога не се практикуват отделно, сами за себе си, а се правят винаги в система от техники. Те не са хапчета водещи до даден ефект (за тонус, за повишаване или намаляване на кръвното и др.).

6. Между отделните упражнения в йога сеанса никога не се прави пауза, почивка, ставане, излизане и мотаене. Упражненията плавно преминават едно в друго, което балансира човека психически и издига съзнанието.

7. Упражненията трябва да се правят с лекота и удоволствие, а не с усилие, напрежение, натоварване и напъване. Нека се стремим към радост и вътрешна хармония, а не към позьорство и външни ефекти.
Насилственото влизане и задържане на асаните води до разтягане на сухожилията, претоварване и болки.
Насилственото продължително задържане на дъха при Пранаяма води до белодробен емфизем (разкъсване на стените и разширение на алвеолите).
Насилственото практикуване на практики от Пратиахара и Самаяма води до невроза и психическо напрежение. В Йога няма насилствена концентрация.

8. Задържането на асана не се изпълнява по часовник, а до границите на комфорта. Йогите не ползват часовници.

9. Асаните винаги се съчетават на принципа поза-контра поза и се изпълняват на групи: обърнати, извиващи, равновесни, релаксиращи.

10. Муктасаните и вариасаните (динамични, изометрични упражнения) се изпълняват винаги преди статичните пози, никога след тях.

11. Никога не се влиза в обърнати асани рязко, а постепенно и с отпускане. Обърнати асани не се практикуват след крии, свързани с многократно използване на енергийни ключове.

12. В горещо време не се прави Ширшасана (стойка на глава), а другите обърнати асани се задържат за кратко.

13. Обърнати пози никога не се правят след генериращи пранаями.

14. Генериращи пранаями (с бандхи и задържане на дишането) не се изпълняват без предварителна подготовка на тялото чрез муктасани и вариасани (динамични, изометрични упражнения), защото това може да доведе до натоварване на тялото и отделни органи и системи. Релаксиращи пранаями и упражнения от Пратиахара могат да се изпълняват преди медитация без да се прави предварителна подготовка чрез муктасани и асани.

15. Никога не се практикуват няколко генериращи пранаями една след друга (с малки изключения). Между отделните пранаями винаги се прави чаки за усвояване на генерираната енергия.

16. Генериращи пранаями (с бандхи и задържане на дишането) никога не се правят веднага след упражнения от Пратиахара (тала юкта, кобра дишане, йога нидра и др.) и Дхарана. Това води до претоварване и нервно напрежение.

17. При генериращите пранаями продължителността на кумбаката (задържането на дъха) е според вътрешния усет и чувство за комфорт, а не по някакво еталонно време по часовник, защото биоритмите на всеки човек са различни.

18. В жега не се правят пранями включващи едновременно или последователно използване на трите бандхи, но може да се практикува техника с една или две от бандхите (ключове).

19. Шакти бандхи не се изпълняват последователно една след друга, защото това ще доведе до енергийно претоварване. Между тях се правят упражнения, които разпределят енергията – муктасани и вариасани.

20. Мудрите се изпълняват винаги след Шакти бандхи, никога обратно, защото мудрите концентрират енергия, а Шакти бандхите я разпръскват.

21. В медитация не се влиза насилствено, с волева концентрация на ума и борба с мислите. В Самаяма (медитация) се влиза чрез фина дихателна техника от Пранаяма (кейвали, затаен дъх, диханието на Шива, нади шодхана, уджая, диханието на дракона и др.) или с техника от Пратиахара (тала юкта, кобра дишане, крия и др.)

22. Не се медитира или релаксира, когато човек е превъзбуден, изнервен или ядосан. В тези случаи се практикуват сатвастични дихателни техники (кейвали, диханието на Шива, нади шодхана, абхая). Не се правят раджастични или генериращи пранями.

23. Техники от Дхарана (Виварта, Меруданда, Чакра Дхарана и др.) се правят за кратко време (5-10 мин.), след което се преминава към Дхияна. Продължителното практикуване на Дхарана води до нервно напрежение и синдром на Кундалини.

24. Синдромът на Кундалини (напрежение и тежест в главата, вегетативни смущения, страхове, топлина или студ в тялото, нервна превъзбуда, парахалюцинации – видения с периферното зрение) е следствие от дисхармонично практикуване, при което е претоварена централната енергийна система (Ида, Пингала и Сушумна), а в периферната енергетика има блокажи, което води до енергийно неравновесие. То се коригира чрез Тала Юкта, Йога Нидра, Прана Шудхи, Прана веда, Свастика даршана и др.

25. Съзнанието е връзката между Атман (животворната сила в нас) и психо-физиологичната ни структура. Атман не паметта, личността, ума, егото, тялото, сърцето, органите. Той е това, което ги привежда в действие. Ако упражненията в Йога се изпълняват безсъзнателно и механично, като условни рефлекси, те имат минимален ефект, предимно на физиологично ниво. Всички упражнения, особенно от Праняма и Пратиахара, се изпълняват с насочване на вниманието и осъзнаване на процеса (което не значи мислене и разсъждение). Мисленето и разсъждението са информационна справка със съдържанието на паметта.