Технологии

Как да заключим домашната си безжична мрежа

Как да заключим домашната си безжична мрежаОмръзна ли ви съседите постоянно да се ровичкат в домашната ви мрежа или да ползват интернета ви? Или пък имате важни файлове, които искате да бъдат добре защитени? В такива случаи ефективното заключване на домашната безжична мрежа е много важно. Може да извършите всички необходими стъпки посредством контролния панел на вашия рутер.

1. Отворете контролния панел. Обикновено това става като посетите основния IP адрес на рутера от браузъра на компютъра си. За по-сигурно проверете в упътването, тъй като може да има различния при определените марки.

2. Първо сменете паролата за достъп до настройките. След това сменете и паролата за достъп до самата мрежа. Измислете нестандартни и уникални пароли. Може да си ги запишете и съхранявате при рутера. Сменяйте ги през няколко месеца.

3. Всяка безжична мрежа има и т.нар. SSID име. Сменете го с различно от стандартното.

4. Активирайте WPA криптирането на данните. По-новите рутери поддържат и WPA2 криптирането, което е още по-сигурно.

5. Задължително активирайте и MAC филтрирането. MAC е уникален идентификационен номер на всяко устройство, което има достъп до мрежа. Ако включите MAC филтриране, устройства с MAC номера, различни от одобрените от вас, няма да имат достъп до мрежата. Обикновено въвеждането на допуснатите MAC номера става от същото меню, където се включва и филтрирането.

6. Въведете и ограничение на DHCP каналите. Чрез тях рутерът може да знае с колко устройства има право да комуникира. Ако имате 5 устройства в домашната мрежа, направете 6-7 DHCP канала (нека да има един-два за гостите ви).

7. Блокирайте и т.нар. WAN Requests. Това ще забрани на рутера ви да отговаря на IP искания от устройства, извън вашата мрежа. Ако искате съвсем да защитите мрежата си, деактивирайте и възможността за отдалечен достъп до администраторския панел. Така всеки, който иска да получи достъп до настройките на рутера, ще трябва физически да се свърже с него.