Авто-Мото

Какви са видовете алтернативни горива

Какви са видовете алтернативни гориваПокрай високите цени на горивата се заговори все повече за техните алтернативи. Някои от тях вече са достъпни, други все още са в процес на развитие. Сред предимствата на някои от алтернативните горива е по-лесното производство. Други се нуждаят от по-евтини материали или са по-малко вредни за околната среда. Кои точно са алтернативните горива?

Етанол

Чист алкохол, който може да се произвежда и от царевица. Ако се смеси със специална синтетична формула, етанолът може да бъде използван и като заместител на бензина. Етанол може да бъде произведен и от соя. Някои вериги бензиностанции дори смесват етанол с обикновен бензин, но това все още е рядко срещано.

Биодизел

За биодизел може да бъде сметнато дори използваното готварско олио. То обаче не е особено полезно за някои дизелови двигатели. Има много разновидности на биодизела, включително и с малък процент обикновен дизел. Биодизелът е все по-широко разпространен в Европа, но у нас остава наличен само на теория.

Натурален газ

Тук обяснения почти не са необходими. За разлика от биодизела, газ има на всяка бензиностанция и милиони шофьори ще потвърдят по-ниските му разходи. За съжаление по-разпространен е пропанът, а не метанът, който е по-безвреден за околната среда и на практика безкраен.

Електричество

Само по себе си използването на електричество за захранване на автомобил не води до никакви вредни емисии. Това обаче се компенсира от батериите, необходими на електромобилите. Те съдържат редица вредни и опасни киселини, а и самото им зареждане от ел. мрежата е обвързано с използване на ТЕЦ или атомни електроцентрали, които не са от най-безобидните за природата. Основен недостатък на електромобилите е малката дистанция, която покриват с едно зареждане и часовете чакане докато батериите се заредят отново. Това се избягва от хибридите, но не е особено полезно за околната.

Водород

Алтернативно гориво, което работи на изцяло различен принцип спрямо нефтените горива. Водородът е и по-потентен от нефта по отношение на мощност и, ако се използва в горивна клетка, е напълно безвреден, докато ако се използва в двигател с вътрешно горене отделя азотни оксиди, които пак са по-малко вредни от нефтените горива. Недостатък на водорода е, че трудно се отделя в чиста форма и е труден за транспортиране. За мнозина обаче именно той, а не електричеството, е бъдещето на автомобилизма.