Обзавеждане

Поддържане на офис мебелите

офис мебелиКогато се налага да монтирате мебели задължително спазвайте последователността, предписана в схемите. Монтажът най-качествено се изпълнява от специалисти.

Когато употребявате мебелите това трябва да става с лекота. Ако някоя вратичка на шкафа например трудно се отваря, трябва да се регулират по подходящ начин и с подходящи средства пантите, а не да се упражнява допълнителна сила върху тях. Механичните повреди са най-лошото, което може да се случи на мебелите ви, затова ги пазете от неправомерна употреба.

Почистването на мебелите и гризата за тях трябва да се извършват само със специални за това средства. При пренасяне мебелите отново трябва да се разглобят, за да е по-безопасно самото транспортиране. Температурата и блажността на въздухът са основни фактори, влияещи върху състоянието на мебелите. Необходимо е да се избягва прекаленото изсушаване на въздуха в стаята.

Офис мебелите, облицовани с ламиниращи повърхности са много непретенциозни относно грижите към тях. Почистването им става само със забърсване с кърпа, която може и да е навлажнена. Въпреки, че са влагоустойчиви обаче, избягвайте попадането на влага в процепите им. Полиращите средства също са подходящи за употреба върху тях.

В мебелното производство широко приложение са намерили и ПДЧ плочите, които са съставени от частици дървесина. Те са много устойчиви на огъване. Тяхната повърхност се приглажда и лакира преди да се използва в производството на мебели. Горният и долният слой на плочите са по-фино обработени и са по-тънки.

Мебелите от дърво винаги трябва да се поддържат с почистване с мека влажна кърпа, след което останала влага по повърхността трябва да се попива със суха кърпа. Задължително е да се използват полиращи средства, които предпазват дървото.
Поддръжката на мебелите от метал е най-сложна. Ако има лаково покритие върху метала може да бъде използван обикновен сапунен разтвор. Но ако не е, задължително е да се избягват текстилни гъби или кърпи, без никакво метално покритие по тях. Освен това препаратите не трябва да са абразивни или пък да имат корозионно действие. От изключително значение е ползването само на тясно специализирани препарати за съответния вид метал.

За стъклените повърхности отново трябва да се избягва употребата на абразивни препарати. За да не нараните стъклото, използвайте само много меки гъби и препарат за почистване на стъкло. Когато използвате мебели с такава повърхност, не поставяйте много тежки предмети върху нея, за да избегнете надраскване.
Във шкафовете трябва така да поставяте товара, че да се получи равномерно натоварване по цялата повърхност. За да избегнете вертикалното натоварване, не поставяйте повече от 10кг в чекмеджетата или повече от 20кг на рафтовете.

За да запазите мебелите си за по-дълго ги използвайте само по предназначение. За да остане добър външният им вид обърнете внимание на температурата на средата, в която се намират- оптималната е 15 градуса. За да не се влоши качеството им, поддържайте относителната влажност на въздуха около 65%. Избягвайте да разполагате мебелите близко до уреди за отопление- минимум 1 метър.