Бизнес

Регистрация на ЕООД – можем ли да се справим сами?

Какво пропускате ако решите сами да регистрирате своето дружество?

На първо място, самото решение какъв тип фирма да регистрирате трябва да бъде взето много внимателно. Юридическият статут на едно дружество с ограничена отговорност е много по-различен от това на ЕТ, например, а да не говорим и за нормативните уредби и данъчното облагане, касаещи този тип фирми. За да сте сигурни, че ЕООД е правилната форма за вашата стопанска структура е добре преди да пристъпите към регистрация, да се консултирате със специалист.

Дори да не искате да използвате правни и счетоводни услуги на този етап, е особено важно да си позволите поне една експертна консултация. Опитните юристи и икономисти ще ви обяснят кои са ползите и недостатъците на този тип дружества. Едва, след като те се запознаят подробно с дейността, която смятате да развивате и с мащабите, с които ще оперирате, ще могат да ви дадат ясен отговор кой тип фирма е най-подходящ във вашия случай. Не пропускайте тази стъпка, дори да сте решени сами да поемете регистрацията. Ако наемете фирма, то консултацията е част от услугата, за която плащате.

Бъдете много внимателни с попълването на документите

Имайте предвид, че списъкът с документи, които трябва да подготвите и подадете, за да регистрирате ЕООД съвсем не е малък. Не разчитайте на думите на познат, който е преминал процедурата преди вас, защото изискванията и процедурите се менят постоянно. Никой не може да ви гарантира, че това, което е било валидно преди година е актуално и днес, затова най-добре потърсете в сайта на Търговския регистър актуален списък с документите, които трябва да попълните и подадете.

Важно е също да знаете, че пакетът от документи не е универсален. Документацията, която трябва да подготвите е индивидуална и различна, в зависимост от вида на дружеството, броя на учредителите, вида на извършваната дейност и евентуално от дружествения капитал. Можете да изтеглите необходимите документи по интернет и да се заемете с тяхното попълване, но предупреждаваме, че това не ви гарантира бърза и успешна регистрация.

Много е важно при самото попълване на документите да разбирате и следвате посочените указания. В повечето заявления и декларации има полета, които се попълват от заявителя и такива, които се оставят празни. Ако допуснете грешка, рискувате да забавите придвижването на процедурата, защото е много вероятно още при подаване, грешките да бъдат повод за отказ документите ви да бъдат приети и подадени за разглеждане.

Дори тяхното приемане на място да бъде факт, това не ви гарантира, че юристите, работещи в системата на Търговския регистър няма да забележат неточностите, а това им дава право на отказ да регистрират вашето дружество. Освен времето и нервите, които ще изгубите, в такава ситуация вие ще изразходвате напразно и таксите, които сте внесли, за да бъде регистрирана вашата фирма. Всяко следващо подаване на документи за регистрация се заплаща в системата по надлежния ред, така че накрая може да се окаже, че парите, които сте спестили от правни услуги са отишли в касата на Търговския регистър.

Колко ще ви струва една професионално направена регистрация на ЕООД?

Еднозначен отговор на този въпрос няма, защото цената на услугата се определя от голям брой фактори. Освен че всяка правна кантора има собствен ценоразпис, се вземат предвид и някои допълнителни дейности, които може да се окажат необходими във вашия случай. Освен фиксираната от фирмата цена, бъдете наясно, че ще се наложи да заплатите и някои административни такси, свързани с подготовката на регистрацията. След регистриране на вашето ЕООД, ще се наложи да покриете и други задължителни разходи, като откриване на разплащателна сметка, изготвяне на фирмен печат, покупка на касов апарат и т.н.