Интересно

Ролята на жената в арабското общество и култура

Ролята на жената в арабското общество и култураРолята на жените в арабския свят се променя с течение на времето. В по-консервативните държави, вече биват въвеждани висши образователни програми за жени. В Египет, жени служат в парламента и държавните кабинети. Наскоро жена бе обявена за директор на националните телевизионни канали. В Сирия, министърът на културата е жена.

В Йордания, ускореният икономически напредък има огромно влияние върху социалния статус на жените. В рамките на едно десетилетие, жените са спечелили правото да гласуват и кандидатстват за политически постове. Днес, министърът на Социалното Развитие е жена, а четири други служат в Консултантския Съвет, който е йорданският еквивалент на конгрес.

В сравнение с браковете в САЩ или Европа, в арабския свят връзките са много по-силни. Бракът е договор, който се подписва от двете страни. Това е свещена институция, която надживява романтиката, интимността и се внедрява като практичен и традиционен начин на живот. Според ислямските вярвания, една жена има право на образование, право да контролира собствените си финанси, и да избира съпруга си. Мъжа, от друга страна е задължен да осигурява всичко необходимо на съпругата и децата си.

Проблемите свързани с наследственост и брачни задължения се променят с нарастването на независимостта на жените в обществото. Въпреки стремежа си към по-големи права, свободи и модернизация, жените от Близкия Изток преди всичко се опасяват от съдбите на много американски жени, които след развод биват оставени съвсем сами, без никаква подкрепа. За щастие, в арабския свят разводите са относително рядко срещани – около 7% двойките се развеждат, като половината от тях се женят повторно. Условията за извършването на развод се уточняват в брачния договор още преди сватбата.

В ранните епохи на Исляма, когато много жени са овдовявали заради войни, мъжете са имали правото да вземат повече от една съпруга. Но, ислямът не насърчава тази практика, напротив, тя е претъпяла несъмнен упадък през последното десетилетие. Въпреки това, ако един мъж пожелае да има повече от една съпруга, то той е задължен да осигурява и двете равноправно – финансово и емоционално. И тъй като според Корана, това е невъзможно, мъжете са възпитавани от малки с нагласата, че е по-богоугодно да вземат само по една съпруга.