Интересно

С какво ще ви спечели доброто частно средно училище?

доброто частно средно училищеНаблюдавайки процесите в националната ни образователна система, е съвсем уместно да обмислите вариант частно средно училище за детето си. Да плащаш от джоба си за нещо, което държавата ни осигурява безплатно изглежда абсурдно, но само на пръв поглед. И не, тук не става въпрос за осигуряване на привилегии, а за по-добро обучение, което ще даде по-добър старт в живота на вашия наследник.

Частните училища печелят все по-широка популярност с изключително примамливите условия, които предлагат. Всъщност, всичко, което бихте искали да видите в държавното училище ще откриете в частното. В следващите редове ще се спрем на една малка част от предимствата на частните образователни институции, изградени и управлявани по най-високите критерии на европейската образователна система.

Отдадени на работата си учители

Престижът на една учебна институция се дължи изцяло на педагозите, работещи в нея. Как преподават учебния материал? Стимулират ли инициатива и логично мислене у учениците? Обръщат ли достатъчно внимание на онези, които се нуждаят от допълнителни разяснения? Стараят ли се да ангажират подрастващите с учебния процес или вършат работата си механично, с апатия?

Проучване, проведено от Института Фрейзър през 2007г. показва, че 91% от анкетираните родители изтъкват отдадеността на учителите като основна причина за избора на частно средно училище. Учителите в тези заведения са не просто квалифицирани, а отдадени на предмета, който преподават. Болшинството от тях дори имат висока научна степен в своята област.

В рамките на тясно свързаната училищна общност, учениците имат тесни връзки със своите учители, които обикновено се превръщат и в пример за подражание. Такъв модел следват повечето частни училища в страната ни, включително Частно училище Цар Симеон Велики в София. По-малкият брой ученици в един клас, в съчетание с отдадеността на висококвалифицирани учители е изпитана рецепта за високи резултати на изпитните тестове.

Сигурна и позитивна среда

С нарастващата агресия в училищата у нас, е нормално родителите да изпитат безпокойство за безопасността на своите деца, докато са в училището. В това отношение частното учебно заведение предлага най-добрите условия – сигурна и позитивна среда и за учители, и за ученици. Частните училища имат репутация на места, където дисциплината и уважението следват максимално високи стандарти.

От значение за сигурността е и по-малкият брой на учащи и персонал, което позволява да се осигури по-ефективно наблюдение и контрол на класните стаи и откритите площи. Освен всичко друго, в частните училища се възпитава дух на приемане на различията, уважаване на чуждото мнение и отговорност за собствените постъпки. Съчетаването на класни и извънкласни (развлекателни) занимания също помага за ограничаване на стреса сред малчуганите.

Необятно поле от ресурси

В едно частно средно или начално училище може да се открие невероятно поле от ресурси, които да помогнат за физическото и интелектуално развитие на децата. Ресурсите се използват за подпомагане обучението на учениците както в класните стаи, така и извън учебните часове. Наличието на собствени плувни басейни, тенис кортове, арт студия и театрални школи целят да развият допълнителни умения у учащите се.

Ако смятате, че детето ви има артистични наклонности, можете да му помогнете да се развива в тази посока, само като се отклоните от държавната образователна система. Същото се отнася за родителите на деца с афинитет към спорта, чуждите езици, информационните технологии, природните науки и роботиката и т.н.