Взаимоотношения

Две думи, с които да спасите разговора

конфликтЗащо се получават конфликтите?

Непрекъснато приемаме някаква информация.

Мозъкът ни обработва съзнателно 134 bps ( bits per second).

Подсъзнателно работи много повече. Той контролира органите ни, дишането и всички останали процеси. Подсъзнателно, мозъка ни обработва по 2 милиона bps.

Каква мислите че е възможността, двама човека да са получили абсолютно същата информация от 134 bps в един и същи момент? Защо следователите разпитват толкова много хора, които са били свидетели на едно престъпление?

Възможността, двама човека да са получили една и съща информация, в един и същ момент, е 1.0879014472725 Е+ 616 .

Да си го кажеш направо – невъзможно е различни хора да имат еднаква информация.

Ние обичаме да отстояваме позициите си за това, което сме видели и чули, защото имаме нужда да бъдем прави. Ето и каква е реалността. Ние винаги ще сме прави! Не можем да грешим за неща, които сами сме преживели. Не можем да сгрешиш за това, което си мислим, че виждаме и чуваме. Това е информация, преминала през нашия мозъчен филтър и  в следствие  на опита и познанията ни, придобиваме определено лично мнение и опит.

Представете си за момент, че притежавате способността да овладеете всеки разговор, който има вероятност да премине в конфликт заради различни гледни точки, например с половинката ви, с колега или клиент.

Можете да кажете само две думи, за да спасите един разговор. Те са:

„Имаш право!”

Не става въпрос да го кажете саркастично, а искрено.

След като знаете, че 100 %  е невъзможно събеседника ви да има абсолютно същата информация, която имате и Вие, значи той е наистина прав за себе си.

Използвайки тези две думи, вие можете да станете наистина добри в общуването.

Опитайте! Работи със сигурност! Гарантирам Ви!