Здраве

Индивидуална диета и индивидуален хранителен баланс

Индивидуална диетаЛичното отношение на индивида към собственото му тяло зависи от психическата му нагласа за създаване на личен балансиран хранителен режим.

Отричането или пресилването на качествата на някои храни не са възлови моменти на храненето. Важни са начинът на приемане на храните и напитките и заместването им от техните „вътрешни скрити елементи” на взаимодействие с организма. Това е главният подход при подбора на храните.

Това, че човек се учи да се храни и това, че употребява храни по навик също е важно, защото могат да се създават трайни връзки на взаимодействие при хранене, които носят елементи на „памет”. Свързването им с рефлекторната висша нервна дейност и запечатването на магнетичната им сила позволява „собствена интерпретация” на постъпването на елементите на храната, подсилване на усвояването и включването в основните жизнени процеси и структури.

Когато вече сте опитали от една храна и тя е оказала благотворно влияние върху организма ви, самата мисъл за нея е в състояние да повиши благосъстоянието на организма. Навик може да се създаде обаче и към храни, чието влияние върху организма не е добро, но той изгражда механизми за обработването им. Ако се появят нови елементи се интервенира по обратен път като се прехвърлят частите към паметта и се ограждат, след което се поемат отново за разграждане. Тези механизми на организма са силови и може да се налагат силови елементи чрез храненето, които да променят взаимодействието в организма.

Достигайки до края на хранителния път, храната се включва в две големи човешки метаболитни вериги – едната на обновителни механизми, другата на поддържащите ритмуса на цялото – образува се светлина, която дава определен цвят на храната. Този цвят е невидим, излъчва се чрез газовете- свети като се свързва с молекулите на въздуха. Получават се мощни вълни на човешката дейност хранене.

Ако човек не се замисля върху храната си, той губи мисловна храна, чрез изхвърляне на храната. Обратно, ако се концентрира върху своята храна, приема обратно мисловната прана, а се изхвърля баласт.

Наред с основните постулати при спазването на диета – ограничаване на мазнините и тежките храни, повече движение и по-малки количества храна, всеки човек има индивидуално възприятие за различните храни, а нагласата му към тях определя нейното действие. За да бъде истинска и пълноценна една диета, човек трябва да общува с храната, която приема. Да осъзнава какво влияние оказва тя върху организма му. Лечебната сила на определена храна се проявява основна в комбинация с психическата нагласа към приемането й.

Представете си как плодът, който преглъщате разпилява своята енергия в тялото ви, убива токсините, засища глада ви и ви доставя жизнени сили.