Здраве

Сърце и кръвообращение

сърцеВ основата за обмяната и транспорта на веществата в тялото стои сърдечно-съдовата система.

Кои са показателите за сърдечната дейност?

Заболяванията и смущенията на сърдечната дейност и кръвообращението се установяват и диагностицират по-рядко с лабораторни изследвания на кръвта и урината. Предимно се използват физични методи като измерване на пулса и кръвното налягане, електрокардиограми (ЕКГ) и ултразвукови методи. Има някои лабораторни показатели, които могат да са индикатор за смущения е сърдечната дейност или увреждане на тъканта на сърдечния мускул, предимно при инфаркт. При него, в следствие от намалено кръвоснабдяване на сърдечния мускул, мускулните клетки не получават достатъчно кислород и като резултат засегнатата тъкан умира.

Кои са сърдечните ензими?

Намиращите се ензими в клетките на сърдечния мускул, при увреждането му попадат в повишени количества в кръвта. Така след втория ден от сърдечния инфаркт се проявява характерно активност на ензимите LDH, GOT, GPT и CK в серума. Тълкуването на тази активност може да допренесе за поставянето на диагнозата, когато другите констатации, например ЕКГ, не са еднозначни.

Сърдечни тропонини

Те представляват белтъци (протеини), участващи в работата на скелетната и сърдечната мускулатура. Сърдечните тропонини са тропонин Т (cTnT) и тропонин I (cTnI), които са специфични за сърдечния мускул и могат да попаднат в кръвта при загинали фрагменти на сърдечна тъкан и скоро след това могат да се установят в нея, подобно на сърдечните ензими. Определянето на кардиалните тропонини Т и I дава възможни указания при поставянето на диагнозата и контрола на лечението на сърдечния инфаркт или разграничаването му от гръдна жаба като причина за сходни оплаквания, за оценка на риска, както и за избора и контролирането на ефективността на лечението.

Дори при минимални увреждания на сърдечния мускул, могат да се наблюдават повишени стойности на кардиални тропонини. А след инфаркт на миокарда те остават повишени още една-две седмици.

Има ли значение нивото на калия?

Минералът калий е от голямо значение за възбудимостта на мускулните и нервните клетки, особенно на сърдечния мускул. При промяна на концентрацията на калий може да се стигне до значителни смущения във възбудимостта, което води до нарушен сърдечен ритъм, който може да се установи с ЕКГ. Нивото на калия е много важно, защото при чувствителни отклонения от нормалните му стойности оказва животозастрашаващо влияние.

Какво представлява кръвно-газовият анализ?

Това са газове, намиращи се в циркулиращата кръв в свързана или физикално разтворена форма. Това са предимно кислород, въглероден двуокис и азот. Количеството и състоянието на кислорода и въглеродния диоксид са тясно свързани с киселинно-алкалния баланс, от което следва, че сътовтните показатели се определят и тълкуват заедно. Чрез това изследване се прави оценка на газообмена в белите дробове и на киселинно-алкалния баланс, а също се дава информация за нарушения в обмяната на веществата или в бъбречната функция. Кръвно-казовия анализ се провежда предимно при белодробни заболявания или при наблюдения на пациенти в интенсивно отделение с включена апаратура за изкуствено дишане. За тази цел се използва артериална кръв, тъй като тя е наситена с кислород.

Показателите, които се измерват са: 

 • парциално налягане на кислород и въглероден диоксид в килопаскали или милиметри живачен стълб
 • рН-стойност
 • кислородно насищане на кръвта в %
 • стандартен бикарбонат и алкални отклонения в милимол на литър

Нормални стойности за кръвно-газовия анализ: 

 • Парциално налягане на кислород (PaO2) > 80 mm Hg (>10.6 kPa)
 • Парциално налягане на въглероден диоксид (PaCO2) 35–45 mm Hg (4.6–5.9 kPa)
 • pH 7.35–7.45
 • Бикарбонати (HCO3) 21-25 mmol/l (23–30mEq/l)
 • SB (стандартен бикарбонат) 21-25mmol/l
 • BE +2,4 – 2,4 mmol/l
 • Сатурация на кислород (O2Sat) 95%–100% (0.95–1.00)