Интересно

Охрана на посевите и контрол на селскостопанските животни с електропастир – какво трябва да знаете?

електропастир Селскостопанските животни, особено млекодайните и месодайните следва да прекарват по-голямата част от времето на свободна паша. През цялото това време е необходимо да се контролира движението на стадото, така че животните да се хранят равномерно. И понеже не винаги е възможно пасището да се контролира от човек, а бодливата тел създава излишна опасност от нараняване, много по-ефективно и безопасно е да се използва електрическа ограда или, както още е позната, електропастир.

Принцип на работа и компоненти на съоръжението

Основен принцип на работа на електрическите огради е да обучават животните да стоят далеч от загражденията. Обучението става посредством създаване на неприятно усещане, вследствие на краткотрайни и безопасни токови удари. При всяко докосване на елементите на оградата (тел, въже, мрежа), електрическата верига се затваря и през тялото на животното протича ток с ниска мощност и високо напрежение.

Оградата е наречена електропастир, защото напълно иззема функциите на човека по отношение на защита и контрол на добитъка, докато е на пасището. Този вид ограждения са практични и евтини, поради което се използват все по-често в селското стопанство. Освен за ограждане на пасища, се използват и за защита от диви животни.

Огражденията на ток представляват многокомпонентна, временна или постоянна конструкция. Състоят се от устройство, което генерира токови импулси (импулсен генератор), проводници, по които тече ток, изолатори и стълбове, които предотвратяват преждевременното заземяване. Проводникът е редно да бъде с ниско съпротивление, което позволява да се намалят разходите за електроенергия и да се увеличи експлоатационният живот на оградата.

Предвид факта, че електрическата ограда е проводник под напрежение, не бива да забравяме за нейното заземяване, за което се използват метални колове. Ако заземяването не е ефективно, тогава в случай на докосване на проводника, няма да се генерира импулс с необходимата мощност в затворена електрическа верига и ефективността на ограждението ще бъде ниска.

За инсталирането на електропастир е необходимо разрешение от местните власти. Ограниченията за използване на такова оборудване се отнасят предимно до местата в ски курортите и туристическите пътеки. Във всеки случай собственикът на имота е ангажиран да се грижи и да пази електрическата ограда.

Материали и работни параметри

При изграждането на електрпастири може да се използва полимерна тел, която се отличава със своята лекота на използване. За постоянни ограждения е по-удачно да се използват обикновена поцинкована стомана или железен проводник. Стълбовете често са и изолатори, така че е редно те да бъдат направени от изолационен материал.

При временните огради пластмасовите колони са се доказали като добри добри, защото не гният, не корозират, не реагират на ултравиолетовите лъчи и освен това са леки. Особено внимание трябва да се обърне на избора на колони, които се поставят в ъглите на електрооградата и близо до портата, тъй като те поемат най-голямо натоварване. На постоянни пасища е по-добре да се използват дървени стълбове.

Пиковото напрежение на електрическия импулс по цялата площ на оградата трябва да бъде 2000 V. Ако е по-малко от 2000 V, тогава не очаквайте подходяща ефективност, тъй като сухата овча вълна има високо съпротивление. Понякога за животни с дълга козина се прилага напрежение до 4000 V.

За да се предотвратят наранявания, е установена максимална прагова стойност на пулсовата енергия. Като се има предвид, че средната стойност на съпротивлението на тялото е около 500 Ома, то енергията не трябва да надвишава 5 Дж.

При липса на електрическа мрежа, за захранване на системата може да се използва 12-волтова батерия, плюс една резервна за подмяна. Напоследък се наблюдава нарастване на търсенето на фотосоларни панели, които позволяват да се намалят разходите за електричество. Ако пасището се намира в близост до електропреносната мрежа, електропастирът може да се захранва от нея.