Здраве

Суроватъчен протеин изолат

суроватъчен протеин изолатФукнкционална храна, която доставя биоактивни прекурсори за вътреклетъчната продукция на глутатин, особено важна съставка за имунната система жизненоважен антиоксидиращ и детоксифициращ агент.

Суроватъчните протеинови изолати увеличават вътреклетъчния глутатин като доставят на клетките дипептиден цистеин и глутамил цистеин. Науката разкрива, че глутатинът увеличава имунната функция, елиминира токсините и канцерогените, увеличава защитата срещу антиоксидантите и йонизиращата радиазия и подпомага синтеза и възстановяването на деоксирибонуклеинова киселина, синтезът на протеин просталандин и левкотрин, транспортирането на аминокиселините, регулира и засилва ензимната дейност.

Суроватъчните протеинови изолати, доказано с редица опити, водят покачване на глутатина в нормални клетки, но до неговото понижаване в ракови клетки. Различни експерименти водят до предположението, че раковите клетки произвеждат повече вътреклетъчен глутатин от обикновените клетки, за да се защитят от различни реакционни кислородни видове.

Така е възможно поемането на суроватъчни протеинови изолати да атакува оксидно раковите клетки, докато защитава нормалните клетки. Суроватъчните протеинови изолати също така доставят необходимото количество енергия, което при наличието на ракови клетки, които отнемат от храната, се характеризира често пъти с нужда от големи количества храна за изхранването на организма.